Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Vlastivěda » Historie našich zemí » Druhá světová válka

Třináctá část je věnována dalšímu světovému konfliktu, který se v blízké době rozhořel nejen v Evropě. Budeme sledovat příjezd Němců do Prahy v březnu 1939. Povíme si o životu v protektorátu - poznáme potravinové lístky i těžkou situaci židovských spoluobyvatel. Seznámíme se s odbojem proti okupantům doma i za hranicemi. Toto téma je rozvrženo na tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- rozšiřuje si historické znalosti o místě bydliště a širším okolí
- shromažďuje a využívá poznatky z kronik, archivů a muzeí

Nejprve si povíme o některých důvodech rozpoutání 2. světové války hitlerovským Německem. Řekneme si, jak se žilo v Protektorátu Čechy a Morava, jak vypadal útisk obyvatel židovského původu a těch, kteří se Němcům nepodrobili. Ukážeme si příklady likvidace celých vesnic - Lidic a Ležáků. Vydáme se do Velké Británie a Sovětského svazu, abychom si představili aktivní boj našich vojáků proti okupantům. Zmíníme se i o partyzánech a Slovenském národním povstání. Zajímat nás bude také osvobozování naší vlasti, pražské povstání a osvobození Prahy Rudou armádou.

Pro výuku využijeme program Vlastík - všechny obrazy z dějin jsou doplněny obrazovými materiály a jsou namluveny. Program doporučujeme využít na tabuli SmartBoard (část Obrázky z našich dějin - kapitola Druhá světová válka), žáci projdou v každé obrazovce otázky k zamyšlení i úkoly ke splnění. Na kartě Vývoj českého státu si všimneme rozlohy a znaku Protektorátu Čechy a Morava.

Pro týmovou spolupráci žáků spojenou s vyhledáváním informací na internetu máme připravenu internetovou učebnicipracovní listy k doplnění vyhledaných informací a k další samostatné práci.

Pro žáky jsou připraveny zápisy do sešitu: Život za okupaceBoj proti nacistůmZrod nového Československa.

Znalosti žáků můžeme ověřit například pomocí programu Vlastík - oddíl Otázky z českých dějinKapitoly z našich dějin - po zvolení kapitoly Druhá světová válka. Předtím je vhodné nechat žáky, aby si otázky prošli ve dvojicích (Soutěž pro dvojice).

Pro žáky máme připravenu menší soutěž O poklad Rudé armády. Je určena pro dvojice žáků - soutěží navzájem o to, kdo dokáže víckrát správně určit, které tvrzení platí a které nikoliv. Jako odměna pro vítěze může posloužit bonbon. Hrací plány, pravidla i souhlasná a nesouhlasná tvrzení si můžete vytisknout.

Na závěr kapitoly žáci vyplní klasifikační testík. Je v osmi variantách i s návrhem hodnocení.

Dobu konce války si můžeme přiblížit například filmem Otakara Vávry podle povídek Jana Drdy Němá barikáda.

Diskuse pro článek Druhá světová válka:

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?