Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Vlastivěda » Historie našich zemí » Československá republika

Ve dvanácté části se vydáme za našimi předky do Československa. Představíme si nově vzniklý stát i jeho prvního prezidenta. Povíme si o hospodářském rozmachu, nově vzniklých průmyslových podnicích a jejich výrobcích. Dotkneme se i života prostých obyvatel, jejich možností zábavy a trávení volného času. Smutnou stránkou je hrozba našeho velkého souseda, která vedla až k rozpadu prosperujícího Československa. Tomuto tématu věnujeme čtyři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- upevňuje si získané znalosti o způsobu života předků a rozšiřuje si je
- srovnává a hodnotí způsob života a práce předků
- objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti

Nejprve si přestavíme nově vzniklý stát a jeho rozlohu, všimneme si, z kterých zemí se skládal a jakým problémům musel hned zpočátku čelit. Blíže si všimneme prvního československého prezidenta. Dále se budeme věnovat československému hospodářství, stavbě přehrad, rozvoji průmyslových podniků a zemědělské výrobě. Představíme si známé československé herce a spisovatele, povíme si, jak lidé mohli trávit svůj volný čas. V době střídání prezidentů v úřadě postihla Československo krize. S ní souvisí i hrozba ze strany Německa, která v důsledku vedla k zániku Československa. Objasníme si pojmy Sudety, pohraniční opevnění, Mnichovský diktát a Druhá republika.

Pro výuku využijeme program Vlastík - všechny obrazy z dějin jsou doplněny obrazovými materiály a jsou namluveny. Program doporučujeme využít na tabuli SmartBoard (část Obrázky z našich dějin - kapitola Republika československá), žáci projdou v každé obrazovce otázky k zamyšlení i úkoly ke splnění. Na kartě Vývoj českého státu si všimneme rozlohy a znaku Československa.

Pro týmovou spolupráci žáků spojenou s vyhledáváním informací na internetu máme připravenu internetovou učebnicipracovní listy k doplnění vyhledaných informací a k další samostatné práci.

Pro žáky jsou připraveny zápisy do sešitu: Tvář nového státuPrvní prezidentJak se žilo v první republice?Republika se hroutí.

Znalosti žáků můžeme ověřit například pomocí programu Vlastík - oddíl Otázky z českých dějinKapitoly z našich dějin - po zvolení kapitoly Republika československá. Předtím je vhodné nechat žáky, aby si otázky prošli ve dvojicích (Soutěž pro dvojice).

Pro žáky máme připravenu menší soutěž O Baťův poklad. Je určena pro dvojice žáků - soutěží navzájem o to, kdo dokáže víckrát správně určit, které tvrzení platí a které nikoliv. Jako odměna pro vítěze může posloužit bonbon. Hrací plány, pravidla i souhlasná a nesouhlasná tvrzení si můžete vytisknout.

Diskuse pro článek Československá republika:

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?