Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Český jazyk » Čtení

Čtení pro čtvrťáky v červnu

Červen je věnován celkovému zhodnocení čtenářského pokroku a samostatnému čtení celých knih podle vlastního výběru. Žáci vybírají texty a knihy, které je nejvíce zaujaly. Výstupy pro žáka:
- rozvíjí dovednosti pro kooperaci
- komunikuje v různých situacích
- cvičí dovednost rozhodování
- rozvíjí spolupráci a vztahy se spolužáky
- vytváří různá mediální sdělení.

Čtení pro čtvrťáky v květnu

Květnové rozvržení úkolů pro práci s textem v čítance s odkazy pro práci na počítači, k ověření porozumění textu. Přitom zadáváme také podněty pro vlastní tvorbu v hodině psaní. Výstupy pro žáka:
- přednáší vhodné literární texty zpaměti
- vyjadřuje a zaznamenává své dojmy z četby anebo poslechu literárního díla
- seznamuje se se základními pojmy literární teorie
- rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
- v kolektivu spolužáků se pokouší o dramatizaci textu.

Čtení pro čtvrťáky v dubnu

Dubnové rozvržení úkolů pro práci s textem v čítance s odkazy pro práci na počítači, k ověření porozumění textu. Přitom zadáváme také podněty pro vlastní tvorbu v hodině psaní. Výstupy pro žáka:
- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
- zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním
- odpovídá na otázky k textu, učí se vybírat hlavní body a důležitá slova
- přednáší vhodné literární texty zpaměti
- tvoří vlastní literární texty.

Čtení pro páťáky v červnu

Červen je věnován celkovému zhodnocení čtenářského pokroku, samostatnému čtení celých knih podle vlastního výběru. Žáci vybírají texty a knihy, které je nejvíce zaujaly. Výstupy pro žáka:
- rozvíjí dovednosti pro kooperaci
- komunikuje v různých situacích
- cvičí dovednost rozhodování
- rozvíjí spolupráci a vztahy se spolužáky
- vytváří různá mediální sdělení.

Čtení pro páťáky v květnu

Úkoly pro práci s čítankou pro ověření porozumění textu, zadání pro vlastní tvorbu v hodině psaní. Výstupy pro žáka:
- při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu
- odliší podstatné a okrajové informace, vybere hlavní body a slova
- vyjádří své dojmy z četby, zaznamená je a seznamuje s nimi ostatní žáky.

Čtení pro páťáky v dubnu

Úkoly pro práci s čítankou pro ověření porozumění textu, zadání pro vlastní tvorbu v hodině psaní. Výstupy pro žáka:
- vytvoří vlastní literární text na dané téma, verše a rýmy
- dramatizuje vhodný text
- seznamuje se se základními pojmy literární teorie a používá je při jednoduchém rozboru literárního díla.

Čtení pro páťáky v březnu

Úkoly pro práci s čítankou k ověření porozumění textu, spolu se zadáním podnětů pro vlastní tvorbu při hodině psaní. Výstupy pro žáka:
- využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu při hlasitém čtení
- po tichém čtení samostatně reprodukuje text
- odliší podstatné a okrajové informace, vybere hlavní body a slova
- dramatizuje vhodný text
- vytvoří vlastní literární text na dané téma, verše a rýmy.

Čtení pro páťáky v únoru

Úkoly pro práci s čítankou k ověření porozumění textu, spolu se zadáním podnětů pro vlastní tvorbu při hodině psaní. Výstupy pro žáka:
- vyjádří své dojmy z četby, zaznamená je a seznamuje s nimi ostatní žáky
- rozlišuje různé typy uměleckých i neuměleckých textů
- volně reprodukuje text podle svých schopností
- dramatizuje přečtený text
- tvoří vlastní literární text.

Čtení pro páťáky v lednu

Úkoly pro práci s čítankou k ověření porozumění textu, spolu se zadáním podnětů pro vlastní tvorbu při hodině psaní. Výstupy pro žáka:
- vyjádří své dojmy z četby, zaznamená je a seznamuje s nimi ostatní žáky
- rozlišuje různé typy uměleckých i neuměleckých textů
- volně reprodukuje text podle svých schopností
- tvoří vlastní literární text.

Čtení pro páťáky v prosinci

Úkoly pro práci s čítankou k ověření porozumění textu, spolu se zadáním podnětů pro vlastní tvorbu při hodině psaní. Výstupy pro žáka:
- po tichém čtení samostatně reprodukuje text
- vytvoří vlastní literární text na dané téma, verše a rýmy
- seznamuje se se základními pojmy literární teorie, používá tyto pojmy při jednoduchém rozboru literárního díla
- dramatizuje vhodný text.

 1 2   Další
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?