Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Český jazyk » Čtení vlastním tempem v 5. ročníku

Jak zorganizovat hodiny čtení tak, aby byly pro žáky přitažlivější? Ponecháme jim svobodnou volbu výběru článku z čítanky. Mohou si ho přečíst vlastním tempem. Poté si každý žák samostatně na počítači vyzkouší, jak porozuměl textu. Výstupy pro žáka:
- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
- zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním
- odpovídá na otázky k textu, učí se vybírat hlavní body a důležitá slova
- o textech diskutuje s ostatními.

V pátém ročníku pracujeme s čítankou nakladatelství Nová škola. Pro žáky jsou z ní vybrána pro každý měsíc dvě až tři témata s různými úryvky textů a básní. S těmito texty pracuje individuálním tempem každý žák. K plánování měsíční samostatné práce obdrží pracovní list s rozpisem článků a básní, s kterými by měl v tomto měsíci pracovat. Na druhé straně najde úkoly, které by měl zpracovat do svého deníku a seznam úkolů pro vlastní tvorbu do písanky. Týdně věnujeme dvě vyučovací hodiny českého jazyka přímé práci s čítankovými texty a přípravě referátu o přečtené knize. Další vyučovací hodina je věnována vlastní tvorbě inspirované čtenářstvím. Při ní využíváme zvláštní sešit - písanku. Zdařilé texty dále zpracováváme v hodinách informatiky a zveřejňujeme je na zvláštních stránkách na internetu.

Žáci v hodinách pracují samostatně, vzájemně si pomáhají v pracovních týmech. Úryvek článku, který je nejvíce zaujal, připraví k hlasitému čtení. To je hodnoceno jiným členem týmu a je to také příležitost pro učitele k hodnocení čtenářských dovedností. Některé básně vybíráme k hlasité recitaci. Žák si může připravit recitaci zpaměti či hlasitým čtením, delší báseň si mohou žáci v týmu rozdělit. Dále si každý žák připraví kdykoliv v měsíci referát o přečtené knize. Také tento referát posléze zpracuje v hodině informatiky a zveřejní ve školní knize knih.

Práce v hodině čtení má několik kroků:
1) Přečti si vybraný článek, se kterým jsi ještě nepracoval.
2) Splň připravené úkoly se členy týmu do svého sešitu.
3) Na počítači splň připravené zadání. Do tabulky si doplň počet získaných bodů podle zobrazených procent. Splněný úkol si nech zkontrolovat od svého hodnotitele, s kterým tento měsíc spolupracuješ.
4) Písanku s hotovou prací odevzdej učiteli. Učitel ti tvůj výtvor zhodnotí body - i ty si zapiš do tabulky.
5) Připrav si úryvek z textu, který tě nejvíc zaujal. Hlasitě ho přečti ostatním spolužákům a učiteli. Tvůj hodnotitel ti přidělí body za správné čtení a pěkný přednes.
6) Pomocí referátu předveď svým spolužákům knihu, kterou jsi tento měsíc přečetl. Na referátu pracuj podle návodu. Ostatní spolužáci mají právo položit ti otázky ke knize. Společně tvůj výkon zhodnotí.

Ke konci každé hodiny v komunitním kruhu seznámí každý žák jednoduchou formou ostatní s tím, co četl a jak ho text zaujal. Ke konci měsíce každý žák sečte získané body, zhodnotí si několika větami své čtenářské dovednosti, zapíše, s kým nejvíc spolupracoval. List se svým deníkem odevzdá učiteli ke kontrole. Žáky vedeme ke sledování průběžného pokroku.

Červen je věnován celkovému zhodnocení čtenářského pokroku, samostatnému čtení celých knih podle vlastního výběru. Zamýšlíme se nad tím, který text nás nejvíc upoutal, která kniha nás nejvíc zaujala.

- září - říjen - listopad - prosinec - leden - únor - březen - duben - květen - červen -

Diskuse pro článek Čtení vlastním tempem v 5. ročníku:

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?