Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Český jazyk

Čtení vlastním tempem ve 4. ročníku

Organizace hodin čtení tak, aby byly pro žáky přitažlivější. Žák má svobodnou volbu výběru článku z čítanky. Může si ho přečíst vlastním tempem. Poté si samostatně na počítači vyzkouší, jak porozuměl textu. Výstupy pro žáka:
- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
- zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním
- odpovídá na otázky k textu, učí se vybírat hlavní body a důležitá slova
- o textech diskutuje s ostatními.

Čtení vlastním tempem v 5. ročníku

Jak zorganizovat hodiny čtení tak, aby byly pro žáky přitažlivější? Ponecháme jim svobodnou volbu výběru článku z čítanky. Mohou si ho přečíst vlastním tempem. Poté si každý žák samostatně na počítači vyzkouší, jak porozuměl textu. Výstupy pro žáka:
- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
- zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním
- odpovídá na otázky k textu, učí se vybírat hlavní body a důležitá slova
- o textech diskutuje s ostatními.

 1
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?