Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Přírodověda » Příroda na Zemi

Rozmanitost podmínek života - opakování

Na závěr učiva o rozmanitosti podmínek života na Zemi zopakujeme a shrneme získané vědomosti. Opakování věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- dává věci do souvislosti
- získá informace z různých zdrojů, radí se přitom se spolužáky
- je schopen veřejně vystoupit a obhájit svůj názor
- přispěje k práci v týmu, posoudí a zhodnotí svou práci.

Polární oblasti

Jedenáctou část učiva o rozmanitosti podmínek života na Zemi směrujeme do polárního pásu. Učivu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
- studuje životní podmínky v polárním pásu
- vyhodnocuje přizpůsobení živočichů a rostlin pro podmínky polárního pásu
- posuzuje činnost člověka v přírodě.

Tundra

Desátá část učiva je věnovaná podmínkám života v polárním pásu - v tundře. Učivu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
- studuje životní podmínky v polárním pásu
- vyhodnocuje přizpůsobení živočichů a rostlin pro podmínky polárního pásu
- posuzuje činnost člověka v přírodě.

Severské jehličnaté lesy

Devátou část učiva v 5. ročníku věnovanou podmínkám života na Zemi zaměříme na oblast severských jehličnatých lesů v mírném pásu. Učivu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
- studuje životní podmínky v mírném pásu
- vyhodnocuje přizpůsobení živočichů a rostlin pro podmínky mírného pásu
- vysvětluje důležitost základních podmínek pro život.

Stepi a lesostepi

Osmá část učiva o podmínkách života na Zemi je věnována mírnému pásu - oblastem stepí a lesostepí. Dozvíme se o prériích, pampách a stepích v Evropě, Asii, Jižní a Severní Americe. Učivu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
- studuje životní podmínky v mírném pásu
- vyhodnocuje přizpůsobení živočichů a rostlin pro podmínky mírného pásu
- vysvětluje činnost člověka a význam využití stepí pro pěstování kulturních plodin a chov hospodářských zvířat.

Subtropy

V sedmé části učiva o podmínkách života na Zemi se s páťáky vypravíme do subtropických oblastí - především do Středomoří. Učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- studuje životní podmínky v subtropickém pásu
- vyhodnocuje přizpůsobení živočichů a rostlin pro podmínky subtropického pásu
- vysvětluje činnost člověka a význam pěstování subtropických plodů.

Savany

V šesté části učiva o podmínkách života na Zemi absolvujeme s páťáky učivo o poslední oblasti tropického pásu - savanách. Tomuto učivu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
- studuje životní podmínky v tropickém pásu
- vyhodnocuje přizpůsobení živočichů a rostlin pro podmínky tropického pásu
- vysvětluje činnost člověka a jeho vliv pro vznik globálních problémů.

Pouště a polopouště

V páté části tohoto přírodovědného učiva o rozmanitosti podmínek života na Zemi se věnujeme životu v pouštích a polopouštích. Učivu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
- studuje životní podmínky v tropickém, subtropickém a mírném pásu
- vyhodnocuje přizpůsobení živočichů pro tyto podmínky
- vysvětluje činnost člověka a jeho vliv pro vznik globálních problémů.

Řeky v tropech

Ve čtvrté části učiva věnované rozmanitosti podmínek života na naší planetě čekají páťáky živočichové velkých řek a jejich okolí v tropickém pásu. Učivu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
- studuje životní podmínky v tropickém pásu
- vyhodnocuje přizpůsobení živočichů pro tyto podmínky
- vysvětluje činnost člověka a jeho vliv pro vznik globálních problémů.

Tropické lesy

Ve třetí části učiva věnované rozmanitosti podmínek života na naší planetě se spolu s páťáky vypravíme do lesů tropického pásu. Učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- studuje životní podmínky v tropickém pásu
- vyhodnocuje přizpůsobení živočichů pro tyto podmínky
- vysvětluje činnost člověka a jeho vliv pro vznik globálních problémů.

 1 2   Další
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?