Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Přírodověda » Člověk

V tématu Člověk rozvíjíme základní znalosti páťáků o lidském těle, vysvětlujeme a popisujeme funkci soustav lidského těla. Zabýváme se posouzením zdravého způsobu života, rozšiřujeme základní poznatky o návykových látkách, osvojujeme si způsoby jejich odmítání. Informujeme o biologických a psychických změnách v dospívání, vysvětlujeme základní funkci pohlavní soustavy. Srovnáváme etapy vývoje dítěte před a po narození. Žákům se dostane základního poučení o bezpečném sexuálním chování. Rozvíjíme ohleduplné chování k druhému pohlaví, uvědomujeme si funkci rodiny.
Rozsah tématu: 20 vyučovacích hodin a 2 hodiny opakování
Časové zařazení: od začátku ledna do konce března

Jednotlivá témata:

Člověk na Zemi (1 vyučovací hodina)

Člověk se mění - etapy života (2 vyučovací hodiny)

Lidský organismus a jeho stavba

Vnitřní ústrojí

Naše tělo a zdraví (1 vyučovací hodina)

Muž a žena (3 - 4 vyučovací hodiny)

Opakování učiva (2 vyučovací hodiny)

Diskuse pro článek Člověk:

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?