Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Informatika » Internet kolem nás

Internetové projekty

Na závěr tématu věnovanému vyhledávání informací na internetu nás čeká šest projektů. Naším cílem je vždy vyhledat příslušné informace(ať už texty, obrázky či fotografie) a zpracovat je pomocí běžného počítačového vybavení. Projektům věnujeme pět vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
- učí se formulovat požadavek při vyhledávání informace
- využije jednoduché a vhodné cesty při vyhledání potřebné informace
- získané informace pomocí běžného software zpracuje

Dopravní spojení

Pátá část je věnována vyhledávání dopravního spojení. Naučíme se, jak lze využít internet ke zjištění času odjezdu hromadného dopravního prostředku a spojení do vybraného cíle. Učivu věnujeme jednu až dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- učí se formulovat požadavek při vyhledávání informace
- využije jednoduché a vhodné cesty při vyhledání potřebné informace

Hledání v mapě

Ve čtvrté části se učíme hledat v internetové mapě. Zjistíme, co jsou GPS souřadnice, naučíme se plánovat a měřit trasu výletu. Tomuto učivu věnujeme dvě až tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- učí se formulovat požadavek při vyhledávání informace
- využije jednoduché a vhodné cesty při vyhledání potřebné informace

Vyhledávání obrázků

Třetí část práce s internetovým prohlížečem je věnována vyhledávání potřebných fotografií a obrázků. Pro zpracování využijeme novou aplikaci, s kterou jsme dosud nepracovali - Impress. V této aplikaci sestavíme prezentaci. Této části učiva věnujeme tři až čtyři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- vybere vhodný informační kanál při různých sděleních
- poznává běžné formáty souboru
- z obrázků a fotografií vytvoří prezentaci

Záložky a Historie

Ve druhé části práce s internetovým prohlížečem využijeme možnost založit si seznam oblíbených stránek a využít ho pomocí kliknutí na odkaz. Učivu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
- vybere vhodný informační kanál při různých sděleních
- využívá v internetovém vyhledávači pole Zpět, Vpřed, Přejít, Zastavit, Domů

Virtuální cesta po Evropě

První část vyhledávání informací na internetu věnujeme vyhledávání originálních stránek hlavních evropských měst. Učivo je propojeno s učivem vlastivědy. Vlastní práci věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
- využívá informace z různých informačních zdrojů
- aktivně vyhledává a zpracovává informace

 1
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?