Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Vlastivěda » Poznáváme naši vlast » Půda a zemědělství

Dvanáctá část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky je zaměřena na půdu a zemědělství v České republice. Tomuto učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- vyhledává a komentuje typické regionální zvláštnosti přírody
- porovnává hospodářství, posoudí jeho význam
- aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
- jednoduše porovnává způsob života a přírodu v jednotlivých regionech ČR.

V obou hodinách se věnujeme složení a druhům půd, jejich využití pro zemědělství. Všímáme si přírodních podmínek a v závislosti na nich druhu zemědělské výroby:
horské oblasti - podzol - ovce
vysočiny - hnědozemě - oves, len, řepka, olejka, brambory, krávy, prasata, ryby
nížiny - černozemě - pšenice, kukuřice, cukrová řepa, vinná réva, ovoce, zelenina, chmel, koně, prasata, drůbež.

Zjišťujeme, jaké půdy převažují v našem kraji, jakou výrobou se tu převážně zabývají zemědělci.

K tomuto učivu využijeme pracovní list k samostatné práci. Žáci v něm pracují s předloženým textem, hledají v příruční mapě a zaznamenávají zjištěné informace také do slepé mapky. Ujasňují si vztah půda - rostlinná výroba - živočišná výroba - výsledný produkt.

Diskuse pro článek Půda a zemědělství:

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?