Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Vlastivěda » Poznáváme naši vlast

V našem kraji - opakování

V sedmnácté části vlastivědného učiva o České republice opakujeme kompletně zeměpisné učivo. Zaměřujeme se na práci s mapou, na vyhledávání požadovaných informací. Jednu vyučovací hodinu soustředíme na místo našeho bydliště, ve druhé hodině opakujeme především místopis České republiky.
Výstupy pro žáka:
- aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
- vysvětluje a určuje polohu svého bydliště vzhledem ke krajině a státu
- vyhledává a komentuje typické regionální zvláštnosti přírody
- ostatním zprostředkovává zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest

Cestujeme po naší vlasti

Šestnáctá část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky je zaměřena na památky a pamětihodnosti České republiky. Učivu věnujeme tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
- konkretizuje podoby a projevy kultury
- vyhledává jednoduché údaje o sídlištích lidí
- ostatním zprostředkovává zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest

Ochrana přírody

Patnáctou část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky věnujeme ochraně přírody. Učivu vyhradíme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
- aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
- jednoduše porovnává přírodu v jednotlivých regionech ČR
- ostatním zprostředkovává zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest.

Průmysl

Čtrnáctá část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky je zaměřena na průmysl, průmyslové závody a dopravu. Učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- porovnává hospodářství, posoudí jeho význam
- aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
- jednoduše porovnává způsob života a přírodu v jednotlivých regionech ČR.

Nerostné bohatství

Třináctou část vlastivědného učiva pro čtvrťáky věnovanou naší vlasti zaměříme na nerostné bohatství a těžbu surovin v České republice. Tomuto učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- vyhledává a komentuje typické regionální zvláštnosti přírody
- porovnává hospodářství, posoudí jeho význam
- aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
- jednoduše porovnává způsob života a přírodu v jednotlivých regionech ČR.

Půda a zemědělství

Dvanáctá část vlastivědného učiva o České republice pro čtvrťáky je zaměřena na půdu a zemědělství v České republice. Tomuto učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- vyhledává a komentuje typické regionální zvláštnosti přírody
- porovnává hospodářství, posoudí jeho význam
- aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace
- jednoduše porovnává způsob života a přírodu v jednotlivých regionech ČR.

Počasí a podnebí

V jedenácté části vlastivědného učiva o České republice získáváme informace o počasí a podnebí. Učivu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
- vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách
- aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace.

Souhrnné opakování

Souhrnné opakování učiva o České republice na závěr této kapitoly. Věnujeme mu dvě vyučovací hodiny.
Výstup pro žáka:
- používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace

Česká republika - součást společenství evropských států

V páté části učiva o České republice v 5. ročníku si Českou republiku umístíme do širších souvislostí nutné mezinárodní spolupráce. Tématu věnujeme jednu vyučovací hodinu.
Výstupy pro žáka:
- posuzuje významné sociální problémy a problematiku spolupráce, uvádí příklady a diskutuje o nich

Hlavní město České republiky

Čtvrtá část učiva o České republice v 5. ročníku je věnována Praze jako hlavnímu městu. Tomuto tématu věnujeme tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- využívá vlastních zkušeností s kulturními institucemi a vypráví o nich
- zpracuje a prezentuje informace o nemovitých a kulturních památkách

 1 2 3   Další
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?