Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Informatika » Program Malování

Grafické projekty

Pro závěrečné opakování znalostí a dovedností v grafickém editoru mají žáci připravené čtyři projekty. Na úvod vždy objasníme zadání, vysvětlíme a zodpovíme případné dotazy. Poté si žáci postupně v jednotlivých hodinách realizují jeden z projektů a na konci hodiny ho představují ostatním spolužákům. Pracují ve dvojicích, využívají libovolné nástroje. Důležitý je cíl - splnění zadaného úkolu. Jednotlivé projekty bodujeme body od 0 do 10 podle zapojení a činnosti jednotlivých žáků. Celkem je pro opakování počítáno se čtyřmi vyučovacími hodinami.
Výstupy pro žáky:
- podílí se na grafických projektech
- textový a grafický editor využívá ke zpracování zadaných úkolů
- do obrázku či fotografie vkládá text
- poznává běžné formáty souborů

Můj erb

Ve čtvrté části práce s grafickým programem se zaměříme na nástroj Křivka. Žáci zapřemýšlejí o svých zájmech a oblíbených barvách. Úkolem je vytvořit pomocí nástroje Křivka vlastní erb podobný erbům středověkých pánů. Hotovou práci představíme spolužákům. Pro rychlejší žáky je připraven rozšiřující úkol. Pro práci jsou vyhrazeny dvě vyučovací hodiny.
Výstup pro žáky:
- různými nástroji vytvoří vlastní obrázky
- do složky ukládá své soubory, umí je otevírat a přesunovat

Anglické pexeso

Ve třetí části věnované převážně práci v grafickém programu si vyrobíme pexeso pro trénink slovní zásoby v angličtině. Budeme kreslit obrázky, ukládat je do své složky na počítači. Poté si ve Writeru zopakujeme vytvoření tabulky o daném počtu řádků a sloupců. Do tabulky postupně vkládáme vytvořené obrázky, upravujeme jejich velikost a doplňujeme text. Nakonec hotovou práci vytiskneme, kartičky vystříháme a pexeso si zahrajeme. Na celou práci máme vyhrazeny tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáky:
- různými nástroji vytvoří vlastní obrázky
- textový a grafický editor využívá ke zpracování zadaných úkolů

Malovaná abeceda

Žáky motivujeme přípravou omalovánek pro prvňáky. Využijeme přitom týmovou spolupráci. Při práci použijeme program Malování a předchozí práci s programem Writer rozšíříme o vložení tabulky a práci s tabulkou. V Malování využijeme hlavně tužku, štětec, úsečku a vystřižení obrázku. V konečné fázi každý žák vytiskne jeden list s omalovánkami pro prvňáčky. Práci zvládneme za tři vyučovací hodiny.
Výstupy pro žáka:
- různými nástroji vytvoří vlastní obrázky
- textový a grafický editor využívá ke zpracování zadaných úkolů

Bludiště

Na počítači spustíme program Malování. V programu si otevřeme obrázek a splníme úkol. Pracujeme co nejpřesněji. K cíli, tedy ke splnění úkolu, vede více cest. Můžeme tedy pracovat podle svého uvážení a zvolit si vlastní postup. Důležitý je co nejpřesnější výsledek. Pokud se nám něco nepovede, můžeme zvolit Úpravy a Zpět.
Žáci se učí kreslit tužkou, vybarvovat plechovkou barvy, využít nástroj úsečka, vyměnit barvy. Práci zvládnou za 1 - 2 vyučovací hodiny.
Výstup pro žáka:
- grafický editor využívá ke zpracování zadaných úkolů

 1
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?