Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Výchovy » Hudební výchova » Zvířátka

Hudební skladatelé nám dokáží hudbou představit zvířata, která můžeme spatřit v ZOO. My zatím umíme zvířata ze ZOO popsat slovy, nyní si poslechneme, jak věrně je dokáže zachytit hudební skladba.
Výstupy pro žáka:
- rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

Poslech - Camille Saint Saens: Karneval zvířat

Toto dílo je složeno ze čtrnácti drobných skladbiček, které autor zkomponoval jako hudební hříčku pro pobavení svých přátel. Ve skladbě se představuje mnoho různých zvířátek tančících na bále.

Slon
Jeden slon spolknul zvon
mango - lango - pimpampon.
Kudy chodí, tudy zvoní
závidí mu všichni sloni,
všichni chtějí být jak on.
Mango - lango - pimpampon.

Báseň přednese učitel, žáci deklamují v rytmu mango - lango - pimpampon. Dbáme na správný rytmus.

Slon - Tak velké a těžké zvíře umí ztvárnit jen kontrabas. Je to trochu neohrabané zvíře, pohybuje se houpavě.
Pochod lvů - Jak vypadají lvi? Jsou to králové zvířat, musí být tedy královsky uvedeni. Pochodují ve skutečnosti? Jak se pohybují?
Antilopy - To jsou zvířata, která umí rychle běhat.
Klokan - Tohle zvíře raději skáče, než běhá.
Se zvířátky se rozloučíme při jejich průvodu. Přivři oči a zkus si je představit Je jich tu opravdu hodně.

Masožravá kytka

píseň

Hraní na zvířátka

Staneme se orchestrem hlasů zvěře. Rozdělíme se do skupinek po čtyřech. Každá skupinka si vybere jedno zvířátko a bude napodobovat jeho hlas (mňau, haf, bú...). Která skupinka bude v určité chvíli napodobovat hlas zvoleného zvířátka, určí dirigent. Podle jeho ukazování měníme výšku, sílu i barvu hlasu.

Lítala si laštověnka

píseň

Psaní not

Diskuse pro článek Zvířátka:

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?