Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Výchovy » Hudební výchova » Zrcadlo

Díváme se do něj každé ráno, abychom zjistili, zda nejsme rozcuchaní. Řidiči se do něj dívají, aby věděli, co se děje za nimi. Zrcadlo je ovšem předmětem trochu tajemným. Takové zrcátko v pohádce umí dokonce mluvit.
Výstupy pro žáka:
- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
- tleská rytmus, doprovází píseň hrou na rytmické nástroje

Poslech - Maurice Ravel: Zrcadla

Cyklus klavírních skladeb francouzského hudebního skladatele patří k nejvýznamnějším klavírním skladbám. Seznámíme se se zvukomalebnostmi a možnostmi tohoto hudebního nástroje.

Poslech doprovodíme pohybovou improvizací na místě. Představíme si, že se z nás staly loutky, které ožily v říši zrcadel. Oživilo je světlo, které se od zrcadel odráží. Ruce i tělo musíme mít naprosto uvolněné. Předvedeme si improvizaci i se zastavováním pohybů, které s hudbou souvisejí.

Při poslechu musí být naprostý klid. Třída se rozdělí na několik skupin, v improvizaci se střídáme. Ostatní se zavřenýma očima relaxují.

Hra na zrcadlo

Utvoříme dvojice. Jeden z dvojice představuje zrcadlo. To znamená, že musí napodobovat vše, co dělá jeho spoluhráč - sedne si do dřepu, zvedne ruce nad hlavu, udělá úkrok do strany, ukáže si na nos, zatočí se dokola... Po chvíli si úlohy vyměníme.

Maličká su

píseň

Pohybový doprovod

1. - 2. takt: dva přísunné kroky vpravo
3. - 4. takt: dva přísunné kroky vlevo
5. - 8. takt: otáčení na místě směrem vpravo
9. - 12. takt: otáčení na místě směrem vlevo

Hra na schovávanou s notami

Zkusíme si zahrát v notovém sešitě na schovávanou s tóny c, d, e. Zapíšeme si je na tabuli a do notového sešitu. Poté si zapíšeme několik řad, ve kterých vždy jednu notu vynecháme, a zkusíme je doplnit.

Rybička maličká

píseň

Písnička se skládá ze dvou čtyřtaktových celků (hudební otázky a odpovědi). První čtyři takty - předvětí - jsou rytmicky naprosto totožné s druhým čtyřtaktím - závětím.

Pohybový doprovod

1. - 2. takt: dva přísunné kroky stranou vlevo
3. - 4. takt: čelný kruh oběma rukama
5. - 6. takt: dva přísunné kroky stranou vpravo
7. - 8. takt: čelný kruh oběma rukama

Diskuse pro článek Zrcadlo:

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?