Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Výchovy » Hudební výchova » Vánoční zpívání

Bývaly doby, kdy nevysílala televize, neexistoval rozhlas. Když si lidé na vesnici chtěli poslechnout hudbu, museli si ji sami zahrát a zazpívat. Někdo ji ovšem musel vymyslet a zapsat do not. Obvykle to býval učitel. Nejvíc napilno míval před Vánoci. Upravoval koledy, hrál na varhany, komponoval vlastní vánoční skladby, které se pak hrály v kostele.
Výstupy pro žáky:
- tleská rytmus, doprovází zpěv hrou na rytmické nástroje
- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

Poslech - Jakub Šimon Ryba: Česká mše vánoční, Kyrie (úvodní část)

Česká mše vánoční patří k nejznámějším a nejoblíbenějším dílům kantora Jakuba Šimona Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem. Vznikla koncem 18. století. Navazuje na tradici kantorských pastorel, jichž Ryba také mnoho složil. První část Kyrie je pastýřskou scénou. Po rozmarné předehře uslyšíme sólový zpěv mužského hlasu (tenor). To zpívá mladý pastýř, který v noci hlídá stádo ovcí. Najednou zjistí, že se začaly dít zvláštní věci. Obloha se rozjasní, ptáci zpívají a slyšet z dálky líbezná hudba. Pastýř se rozhodne vzbudit správce ovčína - mistra (mužský bas). Ten se nejdřív diví, že ho pastýř budí, ale poté chce sám přijít věci na kloub.

Vánoce si nedovedeme představit bez stromečku, dárků, ale ani bez koled. Některé koledy a vánoční písně si společně zazpíváme.

Slyšte, slyšte

píseň

Z této koledy zpíváme první sloku mírně rychle, procítěně.

Rychle, bratři

píseň

Další lidovou koledu zpíváme v rychlejším tempu.

Pásli ovce Valaši

píseň

Živá koleda v rychlejším tempu - zde můžeme využít dvojic či trojic žáků k sólům.

Jak jsi krásné, neviňátko

píseň

V této lidové koledě, kterou zpíváme v mírném tempu, využijeme dětské sóla.

Hej Vánoce, dlouhé noce

píseň

Rozverná vánoční píseň. Zde musíme dbát na to, aby žáci slova neodříkávali, ale zpívali. Mohou při tom předvádět pacholka, dívky i hospodáře s hospodyní.

Dej Bůh štěstí

píseň

Tuto koledu zpíváme zvolna, nepříliš rychle.

Diskuse pro článek Vánoční zpívání:

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?