Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Výchovy » Hudební výchova » Na svatbě

Až se jednou budete vdávat a ženit, možná vám budou hrát Svatební pochod. Svatba je důstojná událost, proto má tento pochod poměrně pomalé tempo. Tím se liší třeba od vojenských pochodů. I když je také jako ony zapsán v dvoudobém taktu.
Výstupy pro žáka:
- určuje charakter písní - rychlá, pomalá, taneční, pochodová
- tleská rytmus písní, doprovází je hrou na rytmické nástroje

Kalamajka mik, mik, mik

píseň

Známá lidová píseň je současně i tancem, což se dozvídáme z druhé sloky písničky. Tento typický slovanský tanec je rozpustilý, veselý. Tančil se právě při svatebním veselí. Melodie celé písně je založena na jejím prvním dvoutaktí - několikrát se v písni opakuje, pokaždé je však jeho melodie posunuta o tón níž. Odlišný je pouze poslední takt písně.

Pohybový doprovod
1. takt - dva přísunné kroky směrem vlevo
2. takt - tři podupy na místě
3. takt - dva přísunné kroky směrem vpravo
4. takt - tři podupy na místě
5. - 8. takt - stejný jako první čtyři takty

Koho si vzal náš kominík za ženu? No přece Elišku. Mohl si ale zrovna tak vzít Jindřišku či Alenku.

Haló Eliško! Tak se kominík shání po své milé - hra na ozvěnu:
Učitel: Haló Eliško! - Haló Bedřiško! - Haló Alenko! ...
Žáci: Haló Eliško! - Haló Bedřiško! - Haló Alenko! ...

Poslech - Felix Mendelssohn-Bartholdy: Svatební pochod

Předehru k Shakespearově hře Sen noci svatojánské složil Mendelssohn pod dojmem četby této divadelní hry ve svých patnácti letech. Dnes patří mezi nejpopulárnější skladby světové hudby.

Při poslechu se rozdělíme na dvě skupiny. Jedna představuje svatebčany, druhá hudebníky. Hudebníci pantomimicky hrají na nástroje, které slyšíme. Svatebčané pomalým a vážným krokem pochodují ve dvojicích. Jako první kráčí nevěsta se ženichem. Chodí libovolně po třídě. Za sebou vedou ostatní svatební hosty.

V další části dáváme pozor, ve kterém místě ukázky se objeví známá melodie úvodního pochodu.

Kováři, kováři

píseň

Lidovou píseň z Čech zpíváme vesele.

Diskuse pro článek Na svatbě:

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?