Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Výchovy » Hudební výchova » Na horách

Na hory jezdíme hlavně za čerstvým vzduchem. Lákají nás také k tomu, abychom zde prožili nějaké dobrodružství. Setkáme se tu i s některými zajímavými věcmi, třeba s ozvěnou.
Výstupy pro žáka:
- vyjádří obsah jednotlivých částí poslechové skladby
- vyjádří vzestupnou a sestupnou melodii pohybem

Hra na ozvěnu

Melodickou ozvěnu využijeme k rozezpívání. Při jejím zpěvu je důležitá také vizuální představa. Představíme si skaliska, lesy či jeskyni. Zpíváme jakoby do dálky, lehce, zvučně. Při nádechu nezvedáme ramena.

ozvěna

Při rytmické ozvěně využijeme pleskání rukama o stehna a tleskání. Pravidelně se střídají učitel s dětmi. Volíme odpovídající tempo.

ozvěna

Poslech: Vítězslav Novák - V Tatrách

Český skladatel Vítězslav Novák miloval hory. Podnikal výpravy po hřebenech Vysokých Tater. Pod dojmem jednoho svého dobrodružství, při kterém málem přišel o život, napsal orchestrální skladbu. V ukázce prožijeme sílící déšť, zuřivou bouři i okamžik, kdy se mraky rozplynou a vysvitne sluníčko.

Slunce za hory

píseň

Písničku si společně zazpíváme, poté zpíváme s pohybovým doprovodem. Sedíme nebo stojíme v kruhu. Držíme se tak, že máme za zády zkřížené ruce. Při refrénu se pohybujeme vlevo a vpravo, dopředu a nazad, nahoru a dolů.

Hrátky s říkadlem

říkadlo

Říkadlo nejprve rytmicky deklamujeme - nacvičujeme pomocí hry na ozvěnu. Poté recitujeme s tleskáním a pleskáním. Nakonec zkusíme recitaci říkadla jako kánon.

Já mám malovanou vestu

píseň

Českou píseň zpíváme lehce, vesele. Nácvik provádíme postupně. Přidat můžeme i jednoduchý pohybový doprovod.

Diskuse pro článek Na horách:

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?