Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Výchovy » Hudební výchova » Já a my

Známe hudební skladby, v nichž hraje jen jeden hráč - sólista. Ten se nemusí s nikým radit, může hrát, jak uzná za vhodné, musí jen hrát tak, aby se jeho vystoupení líbilo publiku. Na jiných skladbách se podílí hned několik hudebníků současně. Musí navzájem spolupracovat.
Výstupy pro žáka:
- určuje charakter písní - rychlá, pomalá, taneční, pochodová
- tleská rytmus, doprovází hrou na rytmické nástroje

Rozpočitadlo

En ten týky dva špalíky, čert vyletěl z elektriky,
bez klobouku bos, natloukl si nos.

rozpočítadlo

Já mám koně

píseň

Čím se koně vlastně krmí? V písničce se zpívá o ovsu, obroku a jeteli. Oves a obrok je totéž - druh obilí. Jetel je zelené krmivo. Českou lidovou píseň zpíváme vesele, mírně rychle.

Poslech - Joseph Haydn: Koncert pro trubku a orchestr Es dur

Poslechneme si, jak spolupracuje sólista s orchestrem. Všimneme si, jak si melodii navzájem předávají. Tento koncert byl určen právě vynalezené trubce s klapkovým mechanismem. Haydnův přítel, člen orchestru císařské kapely ve Vídni, byl jedním z prvních hráčů na tento nový nástroj.

Já jsem malý mysliveček

píseň

Zlidovělou píseň zpíváme tanečně.

Diskuse pro článek Já a my:

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?