Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Výchovy » Hudební výchova

Rytmické kánony

Začínáme v říjnu kánonem V říjnu mráz a větry. Tento a další kánony průběžně zařazujeme v průběhu celého školního roku. Jejich účelem je žáky aktivizovat, pěstovat rytmické cítění, i schopnost spolupracovat v rámci většího celku.

Na Moravě

Zavítáme na východ naší vlasti, na Moravu. Moravské písničky jsou zvlášť hezké, když je doprovází lidová muzika. Primáš (první houslista) nasadí správné tempo a výraz písničky a ostatní hudebníci se se svými nástroji přidají. Kromě houslí hraje v kapele ještě klarinet (zdobí hlavní melodii písně), basa podporuje její rytmus a cimbál jí dodá zvláštní barvu.
Výstupy pro žáka:
- na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně
- vyhledá v notovém zápise noty půlové, čtvrťové, osminové a určí jejich délku

U vody

Společně se vydáme k nejdelší české řece Vltavě. Něco nám o ní prozradí symfonická báseň Bedřicha Smetany. Zazpíváme si vodní vzpomínku na vodáky, kteří právě Vltavu rádi splouvají.
Výstup pro žáka:
- interpretuje své prožitky a pocity z hudby

Tajemství

Každý z nás má nějaké tajemství. Pro naše předky měla velký význam hudba. Nejenže tajemství přinášela, ale občas ho i odhalovala. Byla součástí nejrůznějších slavností spolu s tancem. A správný rytmus hudbě udával buben. Vydáme se za Indiány - ocitneme se uprostřed oslav mohutného zvířete - bizona. Druhé tajemství nám poodhalí domorodci z Afriky. Za dalším tajemstvím se vydáme na Chodsko.
Výstupy pro žáka:
- vyjádří pohybem tempo, vzestupnou a sestupnou melodii
- interpretuje své prožitky a pocity z hudby

Mosty

Mosty spojují lidi na dvou březích řeky či na dvou stranách údolí. Srovnáme-li je, jsou jinak dlouhé a jinak vysoké, jsou z jiného materiálu. Také hudba zaznívá v jiném prostředí, u jiné příležitosti, různými hudebními nástroji. Skladatel také přechází z jedné hudební myšlenky ke druhé, mění tempo skladby, spojuje rytmus s melodií. Dokáže nakonec vystavět klenutou melodii, která se může podobat krásnému mostnímu oblouku.
Výstupy pro žáka:
- na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně písně v durové tónině
- vyjádří hudbu pomocí tanečních kroků

Foukej, foukej, větříčku

Rytmické cvičení pro aktivizaci žáků na počátku vyučovací hodiny. Zařazujeme ho na počátku školního roku od září do listopadu. V různých hodinách ho s obměnami několikrát opakujeme.

Vzpomínky

Vzpomínka je návratem do minulosti. Vzpomeneme si na maminčin řízek, prázdniny u moře, hledání hub v lese. Vzpomínky se nevyhýbají ani hudebním skladatelům. Ti většinou ve své hudbě vzpomínají na své dětství a zážitky s ním spojené. První písnička nám připomene vůni lesa a táborového ohně. Při další písni vzpomínali naši pradědečkové na své mládí.
Výstupy pro žáka:
- na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně písně v durové tónině
- interpretuje své prožitky a pocity z hudby

Dopis

Podobně jako dopis má každá písnička či hudební skladba svou formu. Aby nás píseň zaujala, musí mít podobně jako dopis zajímavé nápady či fantazii. Jednu písničku jako hudební dopis si zazpíváme. Poslechneme si úryvek hudebního dopisu Antonína Dvořáka z jeho pobytu v Americe.
Výstupy pro žáka:
- na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
- interpretuje své prožitky a pocity z hudby

Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?