Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Výchovy » Hudební výchova

Spánek

Spánek je pro nás velmi důležitý. Dlouho bychom bez něj nevydrželi. V noci odpočíváme nejen my, ale i zvířata či květiny, které k večeru zavírají své květy. V hudbě usínání a spánek většinou vyjádříme tichou, poklidnou melodií. Ta svou jednotvárností poslouchajícího uspí.
Výstup pro žáka:
- reprodukuje píseň podle notového záznamu

Paměť

Paměť je pro člověka velmi důležitá. Ve škole se ji snažíme trénovat hlavně v matematice a v českém jazyce. Paměť musí mít ovšem i hudební skladatelé. Pokud dostanou nějaký nápad, musí si ho zapamatovat do doby, že ho mohou zapsat do notové osnovy.
Výstupy pro žáka:
- interpretuje své prožitky a pocity z hudby
- na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

Vánoce

Vánoce si dnes nedovedeme představit bez ozdobeného stromečku. Dlouhá léta však nebyl symbolem Vánoc stromeček, ale jesličky. Připomínaly narození Ježíše Krista v městě Betlémě. K těmto svátkům náležela také vánoční hudba a koledy.
Výstupy pro žáka:
- rozpozná hudební formu jednoduché písně a skladby
- orientuje se v notovém zápise, skladbu podle něho intonuje

Snění

Snění je v našem životě hodně důležité. Rozvíjí naši představivost. Můžeme se stát návštěvníky jiné planety, proměnit se v malého skřítka, nebo se ocitnout v cizích zemích. Velkými snílky jsou i umělci. I proto nás dokážou zaujmout knihami, obrazy či hudbou.
Výstupy pro žáka:
- interpretuje své prožitky a pocity z hudby
- na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

Hlavolamy

Hlavolamem je vše, co nutí člověka k přemýšlení. Rubikova kostka, sestavování puzzle, plánek k sestavení nějakého modelu, motor automobilu pro opraváře, či notový záznam písničky. Při dnešním setkání se zkusíme podívat na některé hudební hlavolamy.
Výstupy pro žáka:
- vyhledá noty půlové, čtvrťové a osminové, vyhledá jejich délky a dovede je reprodukovat
- vyjádří píseň pohybem

Rondo

Rondo znamená kolečko, kroužek. Jedna hudební myšlenka je střídána pokaždé jinou melodií, ale stále se vrací. Toto hlavní téma musí zaznít nejméně třikrát. Rondo si společně vyzkoušíme - jako hlavní melodii, které se budeme držet, využijeme píseň Pějme píseň dokola.
Výstup pro žáka:
- na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

Metronom

Metronom se svým tikáním podobá hodinám. Slouží hudebníkům k udržování tempa při nácviku skladeb. Sestrojil ho Johann Nepomuk Mälzel. Jeho přítelem byl hudební skladatel Ludwig van Beethoven a ten složil k oslavě tohoto vynálezu žertovný kánon, jehož melodii využil při zkomponování symfonie. Pravidelný rytmus vyhledáme i v lidové písni.
Výstupy pro žáka:
- reprodukuje píseň podle notového záznamu
- vyjadřuje pocity z poslechu hudebního díla

Tance

Od pradávných dob lidé tančili. Tance tvořily součást posvátných obřadů, vyjadřovaly radost i zármutek. Dnes přináší tanec radost z pohybu, uvolnění i osvěžení všedního dne.
Výstupy pro žáka:
- vyjádří polku pohybem
- využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

Zklamání

Pokud nás někdo zklame, pocítíme velkou bolest. Mnozí z vás máte nějakého kamaráda, kterému se svěřujete, navzájem si radíte, pomáháte si. Občas se ale stane, že vás i ten nejlepší kamarád zklame. O zklamáních a trápeních se zpívá také v písničkách. Jednu takovou si společně zazpíváme.
Výstupy pro žáka:
- rozpozná hudební formu jednoduché písně
- orientuje se v notovém zápise, píseň podle něho intonuje

Koncert

Navštívit koncert je slavnostní událost. Při koncertní skladbě hraje kromě orchestru sólista na nějaký hudební nástroj. Během skladby si sólista s orchestrem předávají slovo. Koncertovat zkusíme i s hezkou písničkou.
Výstup pro žáka:
- rozpozná a z notového zápisu vyčte 2/4 a 3/4 takt

Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8   Další
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?