Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Výchovy » Hudební výchova

Na vojně

Když měl jít v minulosti kluk na vojnu, nebylo nikomu do smíchu. Vojenská služba trvala sedm i více let. Vojáci nastoupili, prodělali výcvik a poté složili vojenskou přísahu.
Výstupy pro žáka:
- pozná hudbu pochodovou, rytmus vyjádří pohybem
- na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Smích a hudba

Smích a úsměv patří k našemu životu stejně jako hudba. Mnohým hudebním skladatelům se podařilo hudbu s humorem spojit. Úsměvné jsou i některé samotné názvy hudebních děl. W. A. Mozart pojmenoval jednu svoji skladbu Chléb s máslem. Ludwig van Beethoven zase složil sonátu pro violoncello a housle, které dal název Sonáta pro dva obrýlence. Hráli ji dva umělci, kteří nosili brýle.
Výstupy pro žáka:
- vyjádří pohybem tempo, vzestupnou a sestupnou melodii
- rozpozná hudební formu jednoduché písně a skladby

Barvy

Existují hudební barvy, které jsou dány výběrem hudebních nástrojů. Smyčcové barvy jsou měkké, pastelové. Barvy dřevěných nástrojů dechových jsou ostřejší, světlejší. Žestě vymalují temné, zastřené odstíny, blýsknou se i zářivými, oslňujícími barvami.
Výstupy pro žáka:
- interpretuje své prožitky a pocity z hudby
- rozpozná a z notového zápisu vyčte 2/4 a 3/4 takt

Světové strany

Víme, že sever na mapě hledáme nahoře. Společně se vydáme do Grónska, které leží na severu. Abychom nezabloudili, řídíme se podle Polárky - hvězdy ze souhvězdí Malého vozu.
Výstupy pro žáka:
- reprodukuje píseň podle notového záznamu
- vyjádří pohybem tempo, vzestupnou a sestupnou melodii

Odvaha

Zkouškou odvahy nemusí být jen noční hra na letním táboře, nebo skok na lyžích z vysokého můstku. Odvážný je také třeba ten, kdo chrání mladšího spolužáka, kdo se nebojí říct pravdu, když někdo jiný lže.
Výstupy pro žáka:
- orientuje se v notovém zápise, skladbu podle něho intonuje
- vyhledá noty půlové, čtvrťové a osminové, vyhledá jejich délky a dovede je reprodukovat

Sólista

Sólisté jsou nejlepší z nejlepších hudebníků. Nepatří mezi ně jen zpěváci, ale i výborní hráči na hudební nástroje. Sólisté musí především stále cvičit. Hrát sólo znamená hrát ve skladbě hlavní melodii. Doprovodné nástroje tuto melodii podbarvují, dávají ji správný základ.
Výstupy pro žáka:
- interpretuje své prožitky a pocty z hudby
- na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i dvojhlase

Na návštěvě

Na návštěvu se vydáme nejprve na severní Moravu do Lašska. Zde navštívíme hudebního skladatele Leoše Janáčka. Měl velmi rád lidové písničky, které sbíral a s jejich melodiemi ve svých skladbách dále pracoval. Poté se vydáme až do Ameriky, kde zkusíme objevit v americké lidové písni dosud neznámý hudební nástroj.
Výstupy pro žáka:
- využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, vytvoří jednoduchou dohru
- rozpozná hudební formu jednoduché písně a skladby

Vánoce

Pro české hudební Vánoce jsou typické poklidné skladby - vánoční pastorely. Lidé jimi vítají narození Ježíše Krista. Jejich autory byli převážně učitelé (kantoři). Ti vycházeli při jejich tvorbě z české lidové hudby.
Výstupy pro žáka:
- rozpozná hudební formu jednoduché písně a skladby - na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně ve dvojhlase, vícehlase

Rodina

Rodiče, děti, babičky, dědové, tety, strýcové, bratranci i sestřenice patří do velké rodiny. Stejné je to i s hudebními nástroji. Nástroje, které jsou si podobné, tvoří nástrojovou skupinu.
Výstupy pro žáka:
- vyjádří polku pohybem
- na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

Podobnosti

Mnozí lidé jsou si hodně podobní. Zvláště některá dvojčata od sebe těžko rozeznáme. Některé podobnosti můžeme nalézt i v hudbě. Odborně jim říkáme variace. Při komponování variací skladatel vybere výraznou hudební myšlenku, kterou různě obměňuje. Vkládá do ní jiné melodie, mění její rytmus, tempo či barvu.
Výstupy pro žáka:
- interpretuje své prožitky a pocity z hudby
- rozpozná a z notového zápisu vyčte 2/4 a 3/4 takt

Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8   Další
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?