Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Výchovy » Hudební výchova

Námluvy

Když se holoubek snaží získat holubičku, obletuje ji a zpívá jí ty nejkrásnější melodie. Přinese jí také nějaký pamlsek. Stejné je to i u lidí. Líbí-li se chlapci nějaká dívka, snaží se jí nadbíhat, nosí jí tašku, kreslí srdíčka, škádlívá ji. Co se škádlívá, rádo se mívá.
Výstupy pro žáka:
- rozpozná hudební formu jednoduché písně a skladby
- interpretuje své prožitky a pocity z hudby

Zpívám, zpíváš, zpíváme

V minulosti zpívali lidé mnohem více než dnes. Většinu jejich repertoáru tvořily lidové písničky. To jsou ty, u kterých se už nikdy nedozvíme, kdo je složil, tedy kdo je jejich autorem. Pokud je u písně uvedeno jméno autora, nejedná se o píseň lidovou, ale umělou.
Výstupy pro žáka:
- na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i dvojhlase
- využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, vytvoří jednoduchou dohru

Muzikanti

Poslechneme si vesnickou kapelu - muzikanti nejprve pořádně naladí své nástroje, poté spustí písničku. Hrají hudbu nejen k poslechu, ale také k tanci. Svět muzikantů je plný tónů, písniček, hezkých melodií i zajímavých skladeb. Opravdový muzikant je hudbou naprosto pohlcen, život bez ní by pro něho neměl vůbec žádný smysl.
Výstupy pro žáka:
- interpretuje své prožitky a pocity z hudby
- reprodukuje píseň podle notového záznamu

Prázdninová výprava

Přiblížil se konec školního roku a letní prázdniny. Mnozí z nás plánují s rodiči výpravu po naší zemi i do cizích zemí. Těšíme se na objevování nových míst, na nové zážitky. Určitě najdeme čas i na to, zazpívat si nějakou hezkou písničku. Však jsme se jich společně naučili dost.
Výstupy pro žáka:
- interpretuje své prožitky a pocity z hudby
- intonuje na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně

U řeky

Společně jsme se už vypravili k české řece Vltavě. Tentokrát nás bude čekat výlet do Velké Británie. Londýnem protéká řeka Temže. Na ní se v minulosti pořádaly hudební slavnosti. Byly příjemným zpestřením pro všechny - hudebníky a posluchače na lodích i diváky na březích.
Výstupy pro žáka:
- interpretuje své prožitky a pocity z hudby
- využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, vytvoří jednoduchou dohru

Hudební žertování

Nikdo z nás nezná člověka, který by neměl rád legraci. Už víme, že ani hudební skladatelé nejsou stále vážní a občas do svých skladeb mistrně ukrývají žerty. Vzpomeňme třeba Josepha Haydna a jeho symfonii S úderem kotlů.
Výstupy pro žáka:
- předvede pohybovou improvizaci
- rozpozná hudební formu jednoduché písně a skladby

Vesmír

Vesmír je zatím spojen se slovy tajemný, neznámý. Většina z nás se nejspíš nikdy do vesmíru nepodívá. Mnohem jednodušší je přiblížit se mu alespoň písničkou nebo nějakou "nebeskou" hudbou.
Výstupy pro žáka:
- zapíše jednoduchou melodii
- využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, vytvoří jednoduchou dohru

V cizině

Vůně délek láká každého z nás. Určitě je pěkné vidět živého tučňáka na ledové kře či se seznámit s africkými domorodci a být při některé jejich slavnosti. A pokud se do ciziny nemůžeme vydat, alespoň si vůně dálek můžeme představit.
Výstupy pro žáka:
- interpretuje své prožitky a pocity z hudby
- intonuje na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně

Nálada

Nemusíme ani mluvit, a přece naši nejbližší poznají, jakou máme náladu. S hudbou je to podobné. Na první poslech rozpoznáme radostnou, slavnostní, smutnou či žertovnou hudbu. Zaposloucháme-li se pozorně, zjistíme, že hudba dokáže vyjádřit i náladu - třeba stesk po domově, svatební veselí, měsíční noc nebo sluneční den. A její poslech nás nakonec potěší a třeba nám i zlepší naši náladu.
Výstupy pro žáka:
- interpretuje své prožitky a pocity z hudby
- vyhledá v notovém zápise noty půlové, čtvrťové, osminové a určí jejich délku

Domov

Pojem domov v sobě neskrývá jen dům, ve kterém bydlíme. Domovem je pro nás i vlast, ve které jsme se narodili. Pokud jsme na cestách v cizině, vzpomeneme si na místa, která jsou nám blízká. Mnohým se zasteskne. Vyjádřit pocity svého vztahu k domovu je těžké. Autorům písně Kde domov můj se to povedlo. Naše státní hymna velmi krásně vystihuje cit k přírodě, která nás obklopuje, i lásku k zemi, v níž žijeme. Výstupy pro žáka: - orientuje se v notovém zápisu, skladbu podle něho intonuje - na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně

Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8   Další
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?