Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Výchovy » Hudební výchova

Řemesla

Před několika sty lety byli všichni hudebníci i skladatelé považováni za řemeslníky stejně jako třeba kováři či pekaři. Skladatele zaměstnával zámecký pán a on plnil jeho přání. Šlechtic třeba pozval na příští týden hosty a zadal skladateli, aby k objednanému ohňostroji zněla nějaká hudba. Jednomu takovému skladateli se to podařilo opravdu dobře a jeho hudba z tehdejší zahradní slavnosti se nám líbí i dnes.
Výstupy pro žáka:
- tleská rytmus, doprovází hrou na rytmické nástroje
- rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

Zrcadlo

Díváme se do něj každé ráno, abychom zjistili, zda nejsme rozcuchaní. Řidiči se do něj dívají, aby věděli, co se děje za nimi. Zrcadlo je ovšem předmětem trochu tajemným. Takové zrcátko v pohádce umí dokonce mluvit.
Výstupy pro žáka:
- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
- tleská rytmus, doprovází píseň hrou na rytmické nástroje

Vánoční zpívání

Bývaly doby, kdy nevysílala televize, neexistoval rozhlas. Když si lidé na vesnici chtěli poslechnout hudbu, museli si ji sami zahrát a zazpívat. Někdo ji ovšem musel vymyslet a zapsat do not. Obvykle to býval učitel. Nejvíc napilno míval před Vánoci. Upravoval koledy, hrál na varhany, komponoval vlastní vánoční skladby, které se pak hrály v kostele.
Výstupy pro žáky:
- tleská rytmus, doprovází zpěv hrou na rytmické nástroje
- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

Na stavbě

Hudební skladba se staví jako dům. Skladatel podobně jako architekt musí své dílo naplánovat, aby se lidem líbilo. Mnohé hudební stavby jsou složité. Jedná se třeba o symfonie. I na mnohých jednoduchých písních je však poznat, že je vytvářeli mistři. A ani ta nejjednodušší písnička se při zpěvu nesmí odbýt. Někomu může totiž udělat větší radost, než celá symfonie.
Výstupy pro žáka:
- pokračuje ve sluchovém pozorování a rozlišování zvuků kolem nás
- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších forem

Zvířátka

Hudební skladatelé nám dokáží hudbou představit zvířata, která můžeme spatřit v ZOO. My zatím umíme zvířata ze ZOO popsat slovy, nyní si poslechneme, jak věrně je dokáže zachytit hudební skladba.
Výstupy pro žáka:
- rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

Přání

Společně zkusíme poznávat hudební nástroje. Jsou hodně složité, jejich výroba je pracná a naučit se na ně hrát také není jednoduché. Tak například hráč na trubku musí umět nejdřív dobře zacházet s dechem.
Výstupy pro žáka:
- poznává tvar hudebních nástrojů a jejich zvuk
- sluchem poznává, kdy melodie stoupá či klesá

Ovoce

Nápad a píle, to musí mít každý, kdo chce něco vytvořit. Každému hudebnímu autorovi se musí v hlavě nejprve zrodit myšlenka. A tu poté musí pomocí velkého úsilí dovést ke konečné podobě a představit svým posluchačům. Vymýšlení hudby (komponování) je namáhavá práce. Měli bychom si vážit práce druhého. Takže pozorně posloucháme i skladbu, která se nám třeba napoprvé úplně nelíbí.
Výstupy pro žáka:
- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
- pozoruje sluchem a rozlišuje zvuk kolem nás

Vlny a vlnky

Jedna skladba skladatele Vítězslava Nováka líčí, jak se bouře na moři snaží potopit loď. Když se jí to podaří, vítr postupně slábne, hudba nám předvádí různé vlnky a vlny. Moře se uklidňuje a nastupují vlny důstojné, které se pomalu převalují jedna přes druhou.
Výstupy pro žáka:
- rozlišuje jednotlivé kvality tónu, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
- tleská rytmus, doprovází hrou na rytmické nástroje

Počasí

Většina z nás má ráda sluníčko a do deště se nám moc nechce. Občas vypukne takové počasí, že z něho dostaneme strach. Hudba umí vyjádřit krásný slunečný den, zamračené deštivé dny i počasí, do kterého bychom psa nevyhnali.
Výstupy pro žáka:
- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších forem
- vytleskává krátké a dlouhé slabiky
- určuje charakter písní (pomalá, rychlá, pochodová, taneční)

Cestovatelé

Pomalu se blíží prázdniny a my se staneme cestovateli. Nemusíme hned objevit nové země jako Emil Holub. Spíše objevíme něco nového, co jsme zatím neznali. V létě určitě posedíme u ohně a to je místo, kde by se mělo zpívat. Většinou je zpěv doprovázen kytarou. Výstupy pro žáka:
- reprodukuje píseň podle notového záznamu
- na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně

Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8   Další
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?