Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Výchovy » Výtvarná výchova

Příběh jednoho dne

Jsme ve středu dění. Okolo nás se odehrávají různé jevy a činnosti, které zasahují do našeho života. Pokusme se kresebně vystihnout, co se okolo nás odehrává od rána do večera.
Výstupy pro žáka:
- pozoruje a výtvarně zachycuje své okolí
- porovnává různé vyjadřovací prostředky

Gotická iniciála

Ve středověku tvořili písaři v klášterech nádherné rukopisné knihy. Stránky nejen opisovali, ale také zdobili. Ke zdobení využívali především iluminace a iniciály. Gotickou iniciálu si společně zkusíme vytvořit.
Výstupy pro žáka:
- poznává různé druhy linií a jejich výrazové možnosti
- rozvíjí pozorovací schopnosti a paměť

Vynalézavost

Zvonek je pták, skleněný zvonek i školní zvonění. Talíř potřebujeme k podávání jídla, ale může být i kosmickou lodí. Osten je trn i zlé slovo. Jeřáb potřebujeme na stavbě, najdeme ho v lese i v zoologické zahradě.
Výstupy pro žáka:
- rozlišuje tvary, barvy a struktury
- rozvíjí svůj cit pro prostor

Zlatý květ kapradí

Jednou v roce v noci na svatého Jana se na kraji lesa mezi starými skácenými kmeny, tam kde rostou obrovské kapradě, které zakrývají svými listy balvany a ztrouchnivělé pařezy, se koná květinový ples. Na něj se dostaví všechny květinky z okolí. Přesně o půlnoci vykvete zlatý květ kapradí. Kdo se poté zmocní jeho nevelkého zlatého semínka, bude mít štěstí ve všem, co kdy vykoná.
Výstupy pro žáka:
- zvládá přiměřeně ředění a míchání barev
- vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich vyjádření volí vhodné prostředky

Lidská ruka

Jak by ruka vypadala jako symbol některého povolání? Inspirujeme se středověkými cechovními znaky, pohrajeme si se svou rukou a zkusíme vytvořit logo některého z lidských povolání.
Výstupy pro žáka:
- na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral a upravil
- poznává výtvarné možnosti linie, druhy linie

Stupnice teploměru

Zkusíme si vyjádřit, jak v jednotlivých teplotních pásmech vypadá příroda, jak zde žijí a chodí oblečení lidé.
Výstupy pro žáka:
- poznává různé druhy linií a jejich výrazové možnosti
- výtvarně ztvárňuje své prožitky a zážitky
- chápe odlišnosti uměleckého vyjádření skutečnosti od přesné podoby světa

Betlém

Podíváme se, jak vypadají lidové betlémy, které si stavíme každoročně na Vánoce. Zkusíme si z keramické hlíny společně vytvořit lidské postavy, zvířátka i přírodní prvky.
Výstupy pro žáka:
- rozvíjí svůj smysl pro krásu a vkus v umění
- modelováním vytváří prostorové objekty na základě představ a fantazie
- rozvíjí své prostorové vidění a vyjadřování na základě pozorování prostorových jevů a vztahů

Česká mince

Jak vypadají různé české mince? Prozkoumáme jejich avers i revers. Zkusíme si jejich frotáž a poté jednu z mincí zvětšíme a nakreslíme si ji.
Výstupy pro žáka:
- prohlubuje cit pro výtvarný rytmus
- porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

Chrudimské náměstí

Chrudim má výborně zachovalé středověké náměstí. Láká také mnohé malíře, kteří ho ztvární do svých obrazů. My si některé jejich obrazy společně prohlédneme, podíváme se na fotografie náměstí. Poté si ho zkusíme sami výtvarně zpracovat.
Výstupy pro žáka:
- porovnává výrazové prostředky různých ilustrátorů, poznává ilustraci jako umělecký prostředek
- porovnává ilustrace a poznává různé vyjadřovací prostředky

Pohádka z vesmíru

Jak vypadají vesmírná tělesa? Ta si nejspíš každý z nás představuje jinak. Díváme-li se na noční oblohu, vidíme spousty hvězd. Naši předkové si je spojovali do souhvězdí a vymýšleli si o nich příběhy. My si některá vesmírná tělesa zkusíme představit a vymyslet si pohádkový příběh, který mohou prožít.
Výstupy pro žáka:
- sleduje základní přírodní zákonitosti na tvarově zajímavých přírodninách a dotváří je
- rozvíjí svou fantazii a představivost

 1 2 3 4 5 6   Další
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?