Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Výchovy » Výtvarná výchova ve 4. a 5. ročníku

Náměty pro výtvarné práce ve 4. a 5. ročníku základní školy pro školní rok od září do června. Všechny náměty jsou popsány a vyzkoušeny, najdeme u nich ukázky žákovských prací. Zařazujeme takové práce, abychom obsáhli všechny oblasti učiva výtvarné výchovy:
rozvíjení smyslové citlivosti
uplatňování subjektivity
ověřování komunikačních účinků
Výstupy pro žáka jsou uvedeny u každého námětu samostatně. U prací je počítáno s dvouhodinovou dotací.

Pohlednice z prázdnin (září) - kresba tuší a beseda o ilustracích Václava Zemana

Mé čínské jméno (září) - malba vodovými barvami a tuší

Čínská pagoda (září) - kresba suchým a mastným pastelem

Svět pod mořskou hladinou (září) - kombinovaná technika

Vodní svět (říjen) - kombinovaná technika

Snová krajina (říjen) - malba (akvarel)

Měsíc mého narození (říjen) - malba temperou

Malíř jménem Podzimek (říjen) - malba

Podzimní překvapení (listopad) - zapouštění vodových barev do vlhkého podkladu

Chameleon (listopad) - malba vodovými barvami

Neznámá planeta (listopad) - kombinovaná technika

Čas pro čaj (listopad) - malba temperou

Veselá abeceda (prosinec) - kresba pastelkami (voskovkami)

Mýtus stvoření (prosinec) - malba temperou, beseda o obrazech M. Chagalla

U nás před Vánocemi (prosinec) - kolorovaná kresba

Stroje a strojky (leden) - malba olejovými pastely

Tupovaný sen (leden) - kombinovaná technika

Poštovní známka (leden) - volná technika

Stopy našich rukou (leden) - dekorativní práce

Pohled z okna (únor) - kresba tuší

Moje bota (únor) - kresba tuší, rudkou a tužkou

3D hlava (únor) - malba temperou, akvarel, dekorativní práce

Keramická miska (březen) - práce s keramickou hlínou

Keramická vázička (březen) - práce s keramickou hlínou

Slunce (březen) - kolorovaná kresba

Dveře do... (duben) - kombinovaná technika

Symbolický autoportrét (duben) - malba křídami

Mapa kulturních památek (duben) - kresba olejovými pastely

Slet čarodějnic (duben) - koláž

Karty osudu (květen) - kolorovaná kresba

Loď v lahvi (květen) - kombinovaná technika

Květina z neznámé planety (květen) - kresba černým fixem

Pointilismus - zvířata kolem nás (květen) - malba pomocí prstů

Kytice ve váze (červen) - koláž

Brouk (červen) - kresba tužkou a pastelkami (fixami)

Moje ryba (červen) - kresba fixami

Diskuse pro článek Výtvarná výchova ve 4. a 5. ročníku:

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?