Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Výchovy » Hudební výchova ve 3. ročníku

Žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností vedeme k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu i jejich aktivnímu využívání.
Vokální činnosti: intonace, vokální improvizace, hudební hry.
Instrumentální činnosti: hra na hudební nástroje, rytmizace, melodizace, stylizace.
Hudebně pohybové činnosti: taktování, pohybový doprovod, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance.
Poslechové činnosti: hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální.

Starosti s muzikou: 1. setkání v září (Já jsem muzikant; Nestarej se, ženo má)

Hledáme odpověď: 2. setkání v září (Ach synku, synku; Nestůjte, mládenci, pod okny)

Na horách: 3. setkání v říjnu (Slunce za hory; Já mám malovanou vestu)

Dřina a zábava: 4. setkání v říjnu (Vyletěla holubička; Muzikant)

Valaši: 5. setkání v listopadu (Dú Valaši, dú; Když jsem jel do Prahy)

Výletníci: 6. setkání v listopadu (Beskyde Beskyde; Ej padá, padá rosička)

Vánoční hudba: 7. setkání v prosinci (Nesem vám noviny; Štědrej večer nastal; Veselé vánoční hody; Zezulka z lesa vylítla; Hopsa, pacholátka)

Zima: 8. setkání v lednu (Bude zima bude mráz; Voděnka studená)

Bydliště: 9. setkání v lednu (Od Tábora až k nám; Okolo Hradce)

Hračky: 10. setkání v únoru (Ptala se Zuzana Kuby; Pod našima okny)

Křížem krážem: 11. setkání v únoru (Až já pojedu přes ten les; Když jsem k vám chodíval)

Přátelé a kamarádi: 12. setkání v březnu (Kamarádi; Voláme sluníčko)

Vlak: 13. setkání v březnu (Kozel; Náměšť)

Dirigent: 14. setkání v dubnu (Na tý louce zelený; Když jsem byl malučký)

Vdavky: 15. setkání v dubnu (Neťukej, neťukej; Marjánko, Marjánko)

Tanec: 16. setkání v květnu (Čerešničky; Červená, modrá fiala)

Koření: 17. setkání v květnu (Běží liška k Táboru; Koulelo se, koulelo)

Oči: 18. setkání v červnu (Oči, černé oči; Černé oči, jděte spát)

Kapela: 19. setkání v červnu (Vesnická romance; Na našem dvoře)

Diskuse pro článek Hudební výchova ve 3. ročníku:

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?