Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Výchovy » Hudební výchova ve 2. ročníku

Různorodé hudební činnosti ve druhém ročníku vzájemně propojujeme. U žáků rozvíjíme jejich hudebnost - hudební schopnosti a dovednosti: sluchové, rytmické, pěvecké, intonační, instrumentální, hudebně pohybové, tvořivé a poslechové. Žák může uplatnit svůj hlasový potenciál při sólovém i sborovém zpěvu, své instrumentální dovednosti při doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při pohybovém doprovodu písně. Může interpretovat hudbu podle svého zájmu a zaměření.

Počasí - 1. setkání v září (Kočka leze dírou; Okolo Frýdku)

Vlnky a vlny - 2. setkání v září (Hrály dudy; Já husárek malý)

Ovoce - 3. setkání v říjnu (A já sám; Pod naším okýnkem)

Přání - 4. setkání v říjnu (Šel tudy, měl dudy; Stála basa u primasa)

Zvířátka - 5. setkání v listopadu (Masožravá kytka; Lítala si laštověnka)

Na stavbě - 6. setkání v listopadu (Mravenci; Dělání)

Vánoční zpívání - 7. setkání v prosinci (Slyšte, slyšte; Rychle, bratři; Pásli ovce Valaši; Jak jsi krásné, neviňátko; Hej, Vánoce, dlouhé noce; Dej Bůh štěstí)

Zrcadlo - 8. setkání v lednu (Maličká su; Rybička maličká)

Řemesla - 9. setkání v lednu (A já pořád, kdo to je?; Já jsem kováříček)

V kuchyni - 10. setkání v únoru (Tři citrónky; Nemelem, nemelem)

Na svatbě - 11. setkání v únoru (Kalamajka mik, mik, mik; Kováři, kováři)

Sny - 12. setkání v březnu (Dobrú noc; Dú kravičky, dú)

Muzikanti - 13. setkání v březnu (Ti zlosejnští muzikanti; Šly panenky silnicí)

Zvídavost - 14. setkání v dubnu (Běžela ovečka; Běžel tudy zajíček)

Já a my - 15. setkání v dubnu (Já mám koně; Já jsem malý mysliveček)

Létání - 16. setkání v květnu (Vyletěl holoubek; Měla jsem já hulána)

Sluníčko hřeje - 17. setkání v květnu (Hřej, slunéčko, hřej; Pásla ovečky)

V přírodě - 18. setkání v červnu (Žežuličko, kde jsi byla; Kdybys měla, má panenko)

V lese a u potoka - 19. setkání v červnu (Já do lesa nepojedu; Holka modrooká; Mach a Šebestová)

Diskuse pro článek Hudební výchova ve 2. ročníku:

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?