Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Český jazyk » Gramatické učivo » Tvrdé a měkké souhlásky

Pravopisné učivo s tvrdými a měkkými souhláskami je zařazeno do druhého a třetího ročníku. Hlavně obtížnější tvary však opakujeme a procvičujeme až do pátého ročníku.
Výstupy pro žáka:
- odůvodní a správně napíše i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

Pro žáky jsme připravili přehled pravopisného učiva. Přehled by měl mít žák k dispozici podle své potřeby. Může si vypracovat taháček, či učivo si zapisovat do sešitku, který má po ruce. Přehled můžeme také vypracovat na velkou čtvrtku a zveřejnit na "pravopisnou tabuli" ve třídě. Žáci sem poté mohou přidávat napsaná slova, ve kterých chybovali.

Samohlásky a souhlásky

Hlásky, které mohou samy tvořit slabiku, nazýváme samohlásky. Samohlásky jsou krátké: a, e, i, o, u; nebo dlouhé: á, é, í, ó, ú. Dvě samohlásky v jedné slabice tvoří dvojhlásku: ou, au, eu. Ostatní hlásky jsou souhlásky.

Tvrdé souhlásky

Po písmenech, která označují tvrdé souhlásky, se píše tvrdé y / ý.

Například: hynout, hýbat, chytat, chýše, kynout, kýta, ryba, rýč, dychtit, dýha, ty, týkat se, nynější, nýbrž

Výjimkou jsou citoslovce (kikirikí, hihihi), slovesa od citoslovcí odvozená (hihňat se, chichotání) a slova cizího původu (chlorid, historie).

Měkké souhlásky

Po písmenech, která označují měkké souhlásky, se píše měkké i / í.

Například: živý, žít, široký, šít, čistý, čítanka, řidič, říkat, cizí, cítit, jitro, jízda, divoký, dítě, tisk, tíseň, nit, nízko

Pozor musíme dát na písmeno c, po kterém se v některých slovech cizího původu píše tvrdé y, například: cyklón, Cyril, cynik, cylindr, cyklista.

Příklady odůvodňování pravopisu

a) seš_vačka
1. krok: š je měkká souhláska
2. krok: -ší- je měkká slabika
Závěr: ve slově sešívačka napíšeme měkké í.

b) H_nek
1. krok: h je tvrdá souhláska
2. krok: -hy- je tvrdá slabika
Závěr: ve slově Hynek napíšeme tvrdé y.

c) c_klista
1. krok: doplňujeme i, y po c, což je měkká souhláska
2. krok: slovo cyklista je slovo cizího původu
Závěr: ve slově cyklista napíšeme po c tvrdé y.

K doplnění učiva v učebnicích a pracovních sešitech můžeme využít další náměty:

Výborné jsou listy s obrázky k doplňování slabik - hy, chyky, rydy, dity, tiny, niži, šiči, řici, ji -

Pro rozšíření slovní zásoby a upřesnění významu slov využijeme připravenou tabulku pro přiřazování dvojic slov. K procvičování máme připravenou tabulku k doplňování i, y. Další tabulka je určena k procvičení složitějších případů s mnohými výjimkami. Závěrečný test shrne poznatky o pravopisu i, y po tvrdých a měkkých souhláskách.

Diskuse pro článek Tvrdé a měkké souhlásky:

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?