Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Český jazyk » Gramatické učivo

Tvrdé a měkké souhlásky

Pravopisné učivo s tvrdými a měkkými souhláskami je zařazeno do druhého a třetího ročníku. Hlavně obtížnější tvary však opakujeme a procvičujeme až do pátého ročníku.
Výstupy pro žáka:
- odůvodní a správně napíše i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

Doplňujeme ú, ů

S pravopisem slov s ú a ů začínáme ve druhém ročníku. Učivo příležitostně opakujeme a procvičujeme až do pátého ročníku. V souvislosti s učivem o stavbě slova si všimneme pravopisu ú na styku předpony a kořene.
Výstupy pro žáka:
- zdůvodní a správně napíše ve slovech ú/ů

 1
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?