Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Informatika » Začínáme s počítačem » Opakování a zhodnocení práce

Přestáváme být začátečníky v práci s počítačem, umíme ho využít při základní práci. Vše si nyní zopakujeme v pěti vyučovacích hodinách (hodina 32 - 36). Ohlédneme se za tím, co jsme dokázali splnit. Sami zhodnotíme svou práci, nejlepší úkoly připravíme k vytištění. Poté z nich sestavíme ve třídě výstavu a sborník pro rodiče.
Výstupy pro žáka:
- objektivně zhodnotí svou práci
- otevírá své uložené soubory
- připraví k tisku soubory
- zveřejní svou práci

Co jsme se doposud naučili?

Úkoly připravené v hodnotícím listu

1) Odpady - máš za úkol správně vybarvit popelnice určené pro tříděný odpad a přiřadit k nim správný odpad. Budeš pracovat ve WordPadu a v Malování. Do své složky si stáhni soubor odpad a popelnice. V aplikaci WordPad si otevři soubor odpad a pracuj podle návodu.

úkol

2) Oprava textu - do své složky si stáhni soubor oprava. Spusť si WordPad, otevři si tento soubor a oprav všechna jména králů a prezidentů. Poté soubor ulož a odešli učiteli.

soubor

3) Státy Evropy - do své složky si stáhni soubor evropa. Spusť si WordPad, otevři si stažený soubor. Podle mapy části Evropy napiš názvy evropských států, které jsou na mapě vyznačené. Soubor ulož a odešli učiteli.

soubor

4) Počítačové pojmy - ve WordPadu si otevři soubor pojmy (předtím si ho stáhni do své složky). Ke každému obrázku připiš, jak se nazývá a k čemu slouží. Hotovou práci ulož a odešli učiteli.

soubor

5) Na internetu najdi na adrese www.mesta.obce.cz informace o počtu obyvatel obce, ve které bydlíš. Údaje zkopíruj do WordPadu, dopiš nadpis Obec, ve které žiji. Svou práci ulož a odešli učiteli.

soubor

6) Sečti tři velká čísla. Ve WordPadu si otevři soubor kalkulacka, který sis předtím stáhl do své složky. Čísla kopíruj do Kalkulačky a výsledek kopíruj zpět do WordPadu. Soubor ulož a odešli učiteli.

soubor

7) V Malování si otevři soubor pismena (opět si ho nejprve stáhni do své složky). Aplikaci Malování si otevři ještě jednou. Z ozdobných písmen vytvoř do nového obrázku název oblíbené hudební skupiny. Hotový obrázek ulož pod názvem této skupiny. Poté stejným způsobem vytvoř své jméno. Oba obrázky odešli učiteli.

soubor

Diskuse pro článek Opakování a zhodnocení práce:

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?