Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Informatika » Začínáme s počítačem

Surfujeme po internetu

Patnáctá a šestnáctá hodina je zaměřená na první seznámení s možnostmi vyhledávání informací na internetu.
Prostřednictvím sítě sítí, tedy internetu, máme možnost podívat se do jiného počítače, který leží třeba na druhém konci světa. Můžeme si přečíst aktuální informace, zprávy, zahrát si hry, prohlédnout a objednat si nabízené zboží a služby, popovídat si s přáteli, prohlédnout si filmy, dívat se na televizi.
Očekávané výstupy pro žáka:
- vyhledává a využívá informace z různých informačních zdrojů
- komunikuje prostřednictvím internetu
- zapíše adresu do správného pole
- využívá pole Zpět, Vpřed, Přejít, Zastavit, Domů
- ví, co je odkaz a k čemu slouží

Píšeme na klávesnici

Dvanáctou až čtrnáctou vyučovací hodinu zaměříme na psaní textů. Seznámíme se s aplikací WordPad. Abychom rychle psali na počítači, musíme se dobře vyznat na klávesnici. Dále bychom měli vědět, jak opravit chybu a jak začít psát na nový řádek.
Očekávané výstupy pro žáka:
- využívá základních funkcí operačního systému
- píše samostatné krátké věty
- spustí a vypne program
- komunikuje prostřednictvím internetu

Hrajeme hry

V jedenácté vyučovací hodině se zabýváme hrami na počítači. Jaký by to byl počítač, kdyby na něm nešly hrát hry. Hry můžeme instalovat do počítače z DVD, stáhnout si je z internetu, nebo si je zahrát s kamarády po síti. Hry v informatice procvičí ovládání myši a klávesnice, trénují dobrý postřeh a úsudek.
Očekávané výstupy pro žáka:
- pomocí ikon spustí požadovaný program
- využívá základních funkcí operačního systému

Kreslíme na počítači

Osmá až desátá vyučovací hodina je věnována malování. Program Malování je natolik jednoduchý, abychom v něm ihned mohli začít kreslit obrázky. Nechceme ovšem kreslit pořád pouze černé tenké kostrbaté čáry, ale i křivky mnoha barev, obdélníky, kruhy. Proto se seznámíme s nabídkami a panelem nástrojů.
Očekávané výstupy pro žáka:
- využívá základních funkcí operačního systému
- vytváří a kopíruje vlastní obrázek
- využívá standardní funkce počítače a nejběžnějších periferií

Trénujeme ovládání myši

Sedmou vyučovací hodinu věnujeme ovládání myši. Myš potřebujeme k ovládání všech aplikací. Proto musíme natrénovat její používání.
Očekávané výstupy pro žáka:
- používá kliknutí a dvojklik

Plocha a ikona na ploše

Šestá vyučovací hodina je věnována ikonám na ploše. Některé aplikace mají na pracovní ploše ikonu. Ta slouží k rychlému spuštění programu. Dvojitým kliknutím (dvojklikem) program spustíme a nemusíme ho zdlouhavě vyhledávat v nabídce START. Dvojité kliknutí znamená rychle stisknout tlačítko myši, nesmíme ovšem přitom myší pohnout. Pokud se nám dvojklik nedaří, stačí ikonu podbarvit - kliknout na ni a poté stisknout ENTER. V druhé části hodiny každý žák zhodnotí, jak naplnil očekávané výstupy.
Očekávané výstupy pro žáka:
- vyhledá požadované ikony na ploše
- pomocí ikon spustí požadovaný program

Okno a dialogové okno

Pátá vyučovací hodina je věnována oknům aplikací a nejběžnějším dialogovým oknům. Každá aplikace, ať je to hra, kreslicí program či program pro psaní textů, se na pracovní ploše zobrazuje v okně. Okraje oken jsou přibližně stejné. Pokud nám chce počítač něco důležitého sdělit, nebo se nás na něco zeptat, zobrazí dialogové okno. Často obsahuje otázku, zda chceme svou práci uložit nebo chceme opravdu provést konkrétní akci.
Očekávané výstupy pro žáka:
- využívá standardní funkce počítače
- zavírá okno křížkem
- dokáže okno minimalizovat, maximalizovat
- v případě závady postupuje poučeně

Spouštění aplikací

Ve čtvrté vyučovací hodině se budeme věnovat spouštění aplikací, přepínání mezi nimi a jejich ukončení. V počítači je instalováno množství programů (aplikací), které za nás pracují, poskytují nám zábavu a poučení. Abychom je mohli používat, musíme je umět spustit a ukončit (zavřít). Aplikaci najdeme nejčastěji v nabídce START. Po klepnutí myši se otevře sloupcová nabídka, která se může podle potřeby dále rozbalovat.
Očekávané výstupy pro žáka:
- najde tlačítko START, s pomocí učitele spustí požadovanou aplikaci
- podle návodu učitele spustí a vypne program

Pracovní prostředí počítače

Ve třetí vyučovací hodině informatiky si povíme, co vidíme na obrazovce monitoru po přihlášení k počítači. Zjistíme, že celý prostor obrazovky je rozdělen na pracovní plochu a hlavní panel. Na hlavním panelu najdeme nejdůležitější tlačítko v počítači - START. Pomocí nabídky START se spouští pracovní programy a hry, nastavuje se nebo vypíná počítač.
Očekávané výstupy pro žáka:
- využívá standardní funkce počítače a nejběžnějších periferií
- sám správně zapne a vypne počítač a ví, kdy má zapnout a vypnout monitor

Počítač a jeho příslušenství

Ve druhé vyučovací hodině informatiky se seznámíme s počítačem, u kterého budeme pracovat. Poznáme některá příslušenství a žáky poučíme o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u počítače.
Očekávané výstupy pro žáka:
- pozná části počítače a přídavná zařízení; ví, k čemu slouží
- využívá standardní funkce počítače a nejběžnějších periferií
- respektuje pravidla bezpečné práce, nezasahuje dovnitř počítače a periferií

Předchozí   1 2 3   Další
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?