Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Informatika » Začínáme s počítačem

Opakování a zhodnocení práce

Přestáváme být začátečníky v práci s počítačem, umíme ho využít při základní práci. Vše si nyní zopakujeme v pěti vyučovacích hodinách (hodina 32 - 36). Ohlédneme se za tím, co jsme dokázali splnit. Sami zhodnotíme svou práci, nejlepší úkoly připravíme k vytištění. Poté z nich sestavíme ve třídě výstavu a sborník pro rodiče.
Výstupy pro žáka:
- objektivně zhodnotí svou práci
- otevírá své uložené soubory
- připraví k tisku soubory
- zveřejní svou práci

Zásady při práci u počítače

Všichni víme, že k počítači se nesmí se špinavýma rukama a že se u něj nemá jíst ani pít. Vždyť by se těžko z klávesnice dostával zapadlý mák z rohlíku, vylitý nápoj snadno klávesnici zkratuje a znehodnotí. Třicátá první hodina je věnována bezpečnosti práce u počítače a ochrany zdraví.
Výstupy pro žáka:
- respektuje pravidla bezpečné práce
- nezasahuje dovnitř počítače a periferií
- chrání své zdraví při práci u počítače

Problémy s počítačem

Počítač je velmi složité zařízení a ne všechny aplikace jsou naprogramovány zcela bez chyb. Může se stát, že počítač najednou přestane pracovat a nereaguje ani na klikání myši, ani na ťukání na klávesnici. Ve dvacáté deváté a třicáté hodině se společně podíváme na to, kde najít nápovědu, co s běžnými závadami, co je místní nabídka a jaká jsou nebezpečná tlačítka. Zaměříme se také na ukládání a otvírání souborů v počítači.
Výstupy pro žáka:
- využívá standardní funkce počítače a nejběžnějších periferií, funkce operačního systému
- sám správně zapne a vypne počítač, používá kliknutí a dvojklik
- používá důležité klávesy
- ví, že složku může dále otvírat

Výukové programy a internetové učebnice

V dalších vyučovacích předmětech také pracujeme s počítači. Někdy používáme internet (vlastivěda, přírodověda), jindy program na psaní textů (český jazyk), kalkulačku (matematika). Kromě toho ve všech těchto předmětech pracujeme s výukovými programy a elektronickými učebnicemi. Ve dvacáté osmé vyučovací hodině si zkusíme výukový program a elektronickou učebnici spustit, podíváme se na nabídky a panely nástrojů a program správně ukončíme.
Výstupy pro žáka:
- vyhledává a využívá informace z různých informačních zdrojů při výuce
- pracuje sám nebo v týmu s výukovými programy a e-učebnicemi

Kopírujeme mezi aplikacemi

Velkou výhodou počítače je, že můžeme kopírovat také mezi jednotlivými aplikacemi. V jedné aplikaci nakreslit obrázek či zpracovat fotografii, v jiné vyhledat vhodný článek, v další napsat text, přikopírovat zpracovaný článek, k němu přidat obrázek, na kalkulačce spočítat složitý příklad a jeho výsledek vložit ke zpracovanému textu. Není ani problém pořídit a vložit k souboru zvukový záznam či video. Kopírování mezi aplikacemi procvičíme v dvacáté páté až dvacáté sedmé vyučovací hodině.
Očekávaný výstup pro žáka:
- využívá při práci kopírování mezi aplikacemi

Kopírujeme obrázky

Dvacátá třetí a dvacátá čtvrtá hodina je věnována kopírování obrázků v programu Malování. Části obrázků kopírujeme stejně jako texty.
Očekávané výstupy pro žáka:
- využívá kopírování textu k ulehčení práce
- vytvoří a kopíruje vlastní obrázek

Kopírujeme text

Ve dvacáté druhé vyučovací hodině si zkusíme činnost, kterou můžeme dělat ve všech aplikacích, ať už jde o psaní, kreslení, počítání, programování či hraní. Jedná se o kopírování. Naučíme se kopírovat text, obrázky, čísla a přijdeme na to, jak spolu jednotlivé aplikace při kopírování spolupracují. Kopírování v počítači je velmi užitečné, přináší výrazné zrychlení a zjednodušení práce.
Výstup pro žáka:
- píše samostatně texty, využije kopírování

Ovládáme králíčka

V devatenácté, dvacáté a dvacáté první hodině objevujeme, jak funguje jednoduchý program. V továrnách přesné a složité výrobky vyrábějí automaty řízené počítači. Pomocí počítačových programů operují lékaři v nemocnicích, piloti řídí letadla. Díky naprogramovaným robotům jsou špičkové výrobky natolik levné, že si je může koupit téměř každý z nás.
Výstupy pro žáka:
- s pomocí učitele logicky sestaví sled jednotlivých příkazů a tak vytvoří jednoduchý počítačový program
- sleduje chod programu
- dokáže odstranit jeho případné nedostatky

Hodnocení práce

Osmnáctá hodina je věnována shrnutí a opakování učiva druhého tématu Poznáváme počítač a jeho využití. Se žáky společně zhodnotíme, jak jsme učivo zvládli. Můžeme například vypsat požadované výstupy na nástěnku a každý žák sem zhodnotí svoje znalosti a výkony (smajlíky). Výstupy můžeme zpracovat i graficky, například v programu Malování, poté vytisknout a zveřejnit.

Ukládáme svou práci

V sedmnácté hodině se věnujeme možnostem ukládání souborů do vlastních adresářů a jejich opětovné otevírání. Každý, kdo pracuje na počítači a cokoliv vytváří, potřebuje svou práci uložit, aby ji příště opět našel a mohl v ní pokračovat.
Očekávané výstupy pro žáka:
- ukládá své soubory do vlastní složky
- ve své složce dokáže vyhledat soubor a otevřít ho v aplikaci

 1 2 3   Další
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?