Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Informatika » Kreslíme v programu Malování

S programem Malování jsme se již seznámili ve 4. ročníku v úvodní části nazvané Začínáme s počítačem. V pátém ročníku budeme pracovat trochu víc s jednotlivými nástroji programu Malování. A protože už umíme pracovat v textovém editoru, spojíme znalosti a rozšíříme si své dovednosti i v tomto editoru.
Výstupy pro žáky:
- textový a grafický editor využívá ke zpracování zadaných úkolů
- do své složky ukládá vytvořené soubory, umí je vyhledat, otevřít, přesunout
- používá běžné formáty souborů
- využívá běžné funkce operačního systému
- s učitelem komunikuje prostřednictvím internetu

Pro práci máme připravené dílčí úkoly, které nám umožní pracovat individuálně vlastním tempem a volit nástroje podle svého uvážení. Vždy bychom měli dbát na to, aby práce byla provedena pokud možno co nejvíc precizně. Pracujeme nejen pro sebe, ale mnohé úkoly plníme také pro svůj tým (pexeso), jiné pro menší spolužáky (omalovánky). Rozvíjíme přitom kompetence nejen pracovní, ale také osobnostní a sociální.

Některé vytvořené obrázky budeme vkládat do textového editoru a vytiskneme je, jiné v elektronické podobě odešleme svému učiteli. Z předešlé části určitě budeme potřebovat umět ukládat práci do svého adresáře.

Téma máme připraveno pro žáky 5. ročníku od prosince do dubna.

Jednotlivé úkoly:

1) Bludiště (1 - 2 vyučovací hodiny): Učíme se kreslit tužkou, vybarvovat plechovkou barvy, využít nástroj úsečka, měnit barvy.

2) Malovaná abeceda (3 vyučovací hodiny): Výroba omalovánek pro prvňáčky. Kreslíme obrázek a písmeno, vystřihneme, obrázky vložíme do tabulky Wordu, vytiskneme.

3) Anglické pexeso (3 vyučovací hodiny): Výroba pexesa pro slovní zásobu v angličtině. Kreslíme obrázky, vkládáme je do tabulky ve Writeru, upravujeme jejich velikost, doplňujeme text, formátuje ho. Využíváme česko-anglický slovník. Vyrobené pomůcky využíváme při hodinách angličtiny.

4) Můj erb (2 vyučovací hodiny): Nástroj Křivka a jeho využití při tvorbě vlastního erbu a ozdobného monogramu.

5) Grafické projekty (4 vyučovací hodiny): Čtyři grafické projekty - Diplom pro vítěze, Hledání rozdílů, Fotografie v rámečku a Vizitka - jsou opakováním práce s grafickým editorem. Žáci pracují ve dvojici, mohou si postupně zvolit libovolný projet a splnit ho.

Diskuse pro článek Kreslíme v programu Malování:

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?