Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Informatika » Internet kolem nás

Internet neznamená jen webové stránky. Nabízí další služby - vyměňování zpráv, diskusní fóra, telefonování, televizní a rozhlasové vysílání, obchodování, studium... My se zaměříme především na internetový prohlížeč, jeho možnosti a hlavně na hledání a zpracování informací, které potřebujeme.
Výstupy pro žáka:
- využívá informace z různých informačních zdrojů, aktivně je vyhledává a zpracovává - aktivně používá dvojklik a kliknutí levým i pravým tlačítkem myši v souvislosti s vyvoláním místní nabídky

Toto téma je určeno pro žáky 5. ročníku. V tematickém plánu je zařazeno od dubna do června.

K samostatné práci žáků máme připravené dílčí úkoly, které postupně plní. Získané informace zpracovávají většinou ve Writeru, využít můžeme také prezentační program, například pro zpracování získaných obrázků na téma vesmír.

Jednotlivé úkoly:

1) Virtuální cesta po Evropě (1 vyučovací hodina): internetový prohlížeč, adresa stránek, odkazy, kopírování, zpracování informace.

2) Záložky a Historie (1 vyučovací hodina): využití Záložek (Oblíbených stránek) při zjednodušení práce s internetovým prohlížečem, zařazení stránek do Záložek, historie stránek na internetu.

3) Vyhledávání obrázků (3 - 4 vyučovací hodiny): vyhledání fotografií k zadanému tématu, jejich uložení do adresáře a pojmenování. Zpracování fotografií, sestavení a předvedení jednoduché prezentace.

4) Hledání v mapě (2 - 3 vyučovací hodiny): vyhledávání různých míst v internetové mapě, seznámení s GPS, plánování trasy cyklovýletu.

5) Dopravní spojení (1 - 2 vyučovací hodiny): vyhledání dopravního spojení do Prahy a pěti krajských měst.

6) Internetové projekty (5 vyučovacích hodin): opakování a shrnutí učiva podle výběru a možností žáků.

Diskuse pro článek Internet kolem nás:

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?