Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Informatika

Internet kolem nás

Internet neznamená jen webové stránky. Nabízí další služby - vyměňování zpráv, diskusní fóra, telefonování, televizní a rozhlasové vysílání, obchodování, studium... My se zaměříme především na internetový prohlížeč, jeho možnosti a hlavně na hledání a zpracování informací, které potřebujeme.
Výstupy pro žáka:
- využívá informace z různých informačních zdrojů, aktivně je vyhledává a zpracovává - aktivně používá dvojklik a kliknutí levým i pravým tlačítkem myši v souvislosti s vyvoláním místní nabídky

Začínáme s počítačem

Seznámení s využitím počítače a možnostmi pomoci při školní práci absolvujeme se žáky ve čtvrtém ročníku. Je rozděleno do sedmi na sebe navazujících částí a vrcholí souhrnným opakováním a sebehodnocením žáků.

Informatika na prvním stupni

Všem žáků umožňujeme v hodinách informatiky dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti, tj. získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Dalšími vhodnými předměty pro uplatnění a rozvíjení získaných vědomostí a dovedností jsou především vlastivěda a přírodověda, ve kterých využíváme různé výukové programy či internetové encyklopedie.

Kreslíme v programu Malování

S programem Malování jsme se již seznámili ve 4. ročníku v úvodní části nazvané Začínáme s počítačem. V pátém ročníku budeme pracovat trochu víc s jednotlivými nástroji programu Malování. A protože už umíme pracovat v textovém editoru, spojíme znalosti a rozšíříme si své dovednosti i v tomto editoru.
Výstupy pro žáky:
- textový a grafický editor využívá ke zpracování zadaných úkolů
- do své složky ukládá vytvořené soubory, umí je vyhledat, otevřít, přesunout
- používá běžné formáty souborů
- využívá běžné funkce operačního systému
- s učitelem komunikuje prostřednictvím internetu

Píšeme texty v textovém editoru

Texty patří k velmi častému způsobu předávání informací. Spolu s páťáky poznáme, jak nám pomůže počítač při tvorbě elektronického či tiskového dokumentu. Blíže se seznámíme s textovým editorem OpenOffice - Writer. Píšeme a editujeme texty, pracujeme s nástroji textového editoru, hledáme a nahrazujeme text, formátujeme dokument, vkládáme do něj obrázky. Soubory ukládáme v různých nejběžnějších formátech z nabídky Writeru. Některé vytvořené dokumenty vytiskneme. Ze 4. ročníku umíme psát na klávesnici, malovat obrázky a hlavně ukládat práci do svého adresáře.

 1
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?