Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Projekty

Tento projekt jsme připravili pro školu v přírodě realizovanou v Polesí u Rynoltic (Lužické hory). Jeho cílem je třídění a zpracování informací, hledání souvislostí, rozvoj manuální zručnosti, čtení s porozuměním, rozvoj fantazie a vyjadřovacích schopností, probuzení zájmu o minulost naší vlasti. Projekt integruje především výstupy českého jazyka, vlastivědy, výtvarné výchovy, matematiky. U žáků rozvíjí kompetence pracovní, k řešení problému, komunikativní či sociální a personální. Délka projektu: tři až čtyři dny - možno ubrat či přidat další činnosti.

Cíl projektu:
Třídění a zpracování informací, hledání souvislostí, manuální zručnost, čtení s porozuměním, rozvoj fantazie a vyjadřovacích schopností, zájem o minulost naší vlasti.

Motivace:
Společný výstup na skalní vyhlídku Havran. Seznámení s místem pobytu a jeho historií. Poté projdeme obcí, vyhledáváme roubené domy, najdeme místo, kde stával Finkův dům. Roubené domy a další zajímavé architektonické prvky vesnice zakreslujeme do náčrtníků. Žáci pracují v týmech.

Vyprávíme si o středověké vesnici a životě v ní. Žáci si v jednotlivých týmech představují, jak by v Polesí ve středověku asi žili, co by dělali, čím by se zabývali.  Každý žák si zavede vlastní deník s názvem Můj středověký deník a zpracuje si sem úvodní poznatky.

Organizace:

1. Poznávačka
Úkol na cvičení pozorovacích schopností a vyjadřování - hra Objev tři středověké kresby: V místnosti či v terénu uschováme obrázky ze středověké vesnice tak, aby byly alespoň z jednoho místa vidět. Žáci je postupně objevují. Kdo objeví obrázek, bez mluvení se posadí na své místo a popíše ho do svého deníku. Poté pokračuje v objevování dalších. Po objevení poslední kresby se posadíme, porovnáme vzájemně své popisy, doplníme si další informace o středověké vesnici a životě v ní.

2. Kresba středověké vesnice
Každý tým si najde obálku podle své barvy, ve které se ukrývá rozstříhaný portrét středověké historické postavy. Obrázek tým složí a nalepí na velikou čtvrtku. Poté sem domaluje pozadí (vesnice, obyvatelé a jejich práce), sestaví příběh k vytvořenému obrázku. Společně ho sepíší. Pro ostatní týmy obě díla prezentujeme.

3. Život na hradě
Hovoříme o životě na hradě, o tom, který hrad již žáci navštívili a co zde viděli. Prolistujeme knihu Neuvěřitelné pohledy, vyprávíme si o tom, proč se hrady stavěly, ve kterém století, kdo v nich žil, jací to byli lidé, jaké pověsti si o nich okolní obyvatelé vymýšleli.

4. Erby českých pánů
Ukážeme si některé erby české šlechty, povíme si, proč se v této době používaly, z jakých částí se skládaly a jaká zvířata nebo věci se nejčastěji malovaly jako znamení do erbu. Poté si na čtvrtku každý žák namaluje a vystřihne svůj erb. Po skončení práce zhodnotíme, zda jsou členové týmů navzájem příbuzní podle svých vytvořených erbů.

5. Puzzle České republiky
Za okamžik se společně
přeneseme o několik století do minulosti, ale zůstaneme pochopitelně v Čechách. A i když se od té doby naše země proměnila, leccos zůstalo stejné. My samozřejmě musíme znát, jak to vypadá nejen na našem hradě či v naší vesnici, ale také kousek dál než na dohled. Jednotlivé týmy tedy mají za úkol co nejdříve správně sestavit puzzle České republiky.

6. Hledání sousedních hradů
Hráčské týmy začnou v terénu hledat uschované listy s obrázky hradů. Pomocí matematické nápovědy vyluští jméno hradu (zříceniny či zámku), zapíší ho do mřížky, najdou jej na příruční mapě a spolu s číslem zakreslí jeho správnou polohu do slepé mapky. Žákům doporučíme co nejvíce spolupracovat. Obrázky jsou zavěšené v lese na stromech, žáci je mohou hledat v libovolném pořadí. Jednoduché pravidlo: u jednoho obrázku je vždy pouze jeden tým.

7. Pěší výlet
Pěší výlet do Krásného dolu, na Krkavčí skály, Hřebeny, do Horního sedla a Černé Louže. Poznávání přírody Lužických hor, pátrání po historii regionu.

8. Návštěva zámku
Pěší výlet do zámku Lemberk. Prohlídka zámku, seznámení s historií lemberského panství. Život šlechty v 17. a 18. století - vybavení místností, oblékání, umění. Renesanční a barokní sloh.

9. Místní pověsti
Společně čteme pověsti k jednotlivým objeveným hradům, v týmech je vyprávíme, dramatizujeme.
Dalším úkolem žákovských týmů je přiřadit správnou pověst k jednotlivým hradům. Povíme si, podle čeho poznáme, že zrovna k němu se váže tato pověst. Soustředíme se vždy na zeměpisné indicie, které jsou na listu uvedeny. Používáme listy s obrázkem hradu, listy s pověstmi, své karty, mapky a samozřejmě příruční mapy.

10. Návrat k deníku
Podle svých záznamů v deníku vyprávějí členové jednotlivých týmů o životě ve středověku. Zamýšlejí se nad významem předmětů denní potřeby, porovnávají je s dneškem. Hodnotí práci, kterou středověký člověk vykonával, a její důležitost. Sestaví pyramidu společenských vrstev života ve středověku.

Hodnocení:
Hodnocení jednotlivých týmů
* Vedoucí - zapojení jednotlivých členů (jak se kdo podílel)
* Zpravodaj - co jsme vytvořili
* Hodnotitel - jak se nám práce vydařila

Přílohy:

kontrola 1. hrací karty -

kontrola 2. hrací karty -

Co budeme potřebovat:
příruční mapy, několik sad Puzzle České republiky, stopky, čtvrtky různé velikosti, barvy, štětce, lepidlo, nůžky, pastelky, tužky, připínáčky, kniha s erby šlechty a měst (např. z cyklu OKO vydavatelství Albatros), kniha Neuvěřitelné pohledy Richarda Platta (Slovart Bratislava), balicí papír, vytištěné přílohy a odkazy, náčrtníky, desky či podložky pro práci v terénu, obálky, provázky, listy pro tvorbu deníků.

Další doplnění:

- Spojovačka a omalovánka

- Hra Jména měst - herní plán - pravidla -

Diskuse pro článek Výprava do minulosti:

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?