Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Přírodověda » Přírodní společenství

Na poli

Toto přírodní společenství žákům přinese vybrané živočichy a rostliny, pro které je pole jejich domovem. Tématu věnujeme šest až osm vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
- porovnává projevy života různých organismů
- popisuje stavbu těla různých živočichů
- porovnává způsob života vybraných organismů
- konkretizuje vzájemné vztahy některých organismů

Na louce

V tomto přírodním společenství si probereme vybrané živočichy a rostliny, s kterými se můžeme setkat na loukách, stráních a pastvinách. Zmíníme se také o mezích a remízcích. Tématu věnujeme osm až deset vyučovacích hodin.
Výstupy pro žáka:
- porovnává projevy života různých organismů
- popisuje stavbu těla různých živočichů
- porovnává způsob života vybraných organismů
- konkretizuje vzájemné vztahy některých organismů

 1
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?