Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Vlastivěda » Historické obrázky z husitských válek

Další pokračování historických obrázků z českých zemí nás zavede do 15. století, kdy se prohloubilo napětí mezi církevními hodnostáři a ostatními obyvateli. Byla to doba ničení kostelů, klášterů, hradů i měst, doba, která vedla k postupnému pustošení celé země.
Výstupy pro žáka:
- seznamuje se s významnými sociálními problémy a nesnášenlivostí mezi lidmi
- zdůvodňuje základní význam chráněných kulturních památek a sbírek
- upevňuje si vědomosti o základních lidských právech
- rozpozná v jednoduchých případech protiprávní jednání

Mistr Jan Hus káže v kapli Betlémské.
Mistr Jan Hus káže v kapli Betlémské.


Němečtí studenti opouštějí Prahu v roce 1409.
Němečtí studenti opouštějí Prahu po změně hlasů na Karlově univerzitě v roce 1409.


Jan Hus káže na Kozím hrádku.
Jan Hus káže po nuceném odchodu z Prahy na Kozím hrádku.


Jan Hus na sněmu v Kostnici 5. července 1415.
Jan Hus na sněmu v Kostnici 5. července 1415.


Jan Hus ve vězení v Kostnici píše Čechům poslední vzkaz.
Jan Hus ve vězení v Kostnici píše Čechům poslední vzkaz.


Jan Hus před koncilem 6. července 1415.
Jan Hus před koncilem 6. července 1415.


Upálení Mistra Jana Husa.
Upálení Mistra Jana Husa.


Upálení Mistra Jana Husa.
Upálení Mistra Jana Husa v Kostnici roku 1415.


Zvěst o Husově upálení v Praze.
Zvěst o Husově upálení v Praze.


Svržení konšelů z Novoměstské radnice.
Svržení konšelů z Novoměstské radnice.


Smrt Václava IV.
Smrt Václava IV.


Plenění klášterů.
Plenění klášterů.


Útok husitů proti královskému vojsku na Malé Straně.
Útok husitů proti královskému vojsku na Malé Straně.


Trocnov, rodiště Jana Žižky.
Trocnov, rodiště Jana Žižky.


Jan Žižka z Trocnova.
Jan Žižka z Trocnova.


Porážka železných pánů u Sudoměře.
Porážka železných pánů u Sudoměře.


Jan Žižka s knězem Václavem Korandou na Vítkově.
Jan Žižka s knězem Václavem Korandou na Vítkově.


Bitva na vrchu Vítkově v roce 1420.
Bitva na vrchu Vítkově v roce 1420.


Čáslavský sněm, ve kterém zasedli vedle pánů a rytířů také zástupci měst. Konal se v červnu 1421. Stanovil čtyři artikuly pražské.
Čáslavský sněm, ve kterém zasedli vedle pánů a rytířů také zástupci měst. Konal se v červnu 1421. Stanovil čtyři artikuly pražské.


Vjezd Jana Žižky do Prahy roku 1421.
Vjezd Jana Žižky do Prahy roku 1421.


Husité před Kutnou Horou o Vánocích roku 1421. Císař Zikmund přitáhl ke Kutné Hoře, horníci pobili husitskou posádku. Žiřka však Uhry porazil a Kutná Hora se mu vzdala.
Husité před Kutnou Horou o Vánocích roku 1421. Císař Zikmund přitáhl ke Kutné Hoře, horníci pobili husitskou posádku. Žiřka však Uhry porazil a Kutná Hora se mu vzdala.


Dobytí Kutné Hory v lednu 1422. Zikmund před husity prchl a město dal zapálit. Kutnohorští prosí Tábority za odpuštění.
Dobytí Kutné Hory v lednu 1422. Zikmund před husity prchl a město dal zapálit. Kutnohorští prosí Tábority za odpuštění.


Husité obléhají na podzim roku 1422 Karlštejn.
Husité obléhají na podzim roku 1422 Karlštejn.


Smrt Jana Žižky u Přibyslavi v říjnu 1424.
Smrt Jana Žižky u Přibyslavi v říjnu 1424.


Prokop Holý.
Prokop Holý.


Útěk křižáků z boje.
Útěk křižáků z boje.


Husitská spanilá jízda vedená Prokopem Holým v roce 1430.
Husitská spanilá jízda vedená Prokopem Holým v roce 1430.


Husitský tábor.
Husitský tábor.

Diskuse pro článek Historické obrázky z husitských válek:

Tento článek zatím nebyl komentován.

Přidat komentář:

Musíš být přihlášen!

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?