Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučování

Titulní strana

Hudební výchova ve 2. ročníku

Různorodé hudební činnosti ve druhém ročníku vzájemně propojujeme. U žáků rozvíjíme jejich hudebnost - hudební schopnosti a dovednosti: sluchové, rytmické, pěvecké, intonační, instrumentální, hudebně pohybové, tvořivé a poslechové. Žák může uplatnit svůj hlasový potenciál při sólovém i sborovém zpěvu, své instrumentální dovednosti při doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při pohybovém doprovodu písně. Může interpretovat hudbu podle svého zájmu a zaměření.

V lese a u potoka

V lese na nás čeká spousta zajímavých a lákavých překvapení. Můžeme tu šlapat po měkkém mechu, obdivovat mohutné stromy, sbírat houby, pochutnávat si na malinách ři borůvkách. Kdo z nás by se do lesa netěšil.
Výstupy pro žáka:
- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
- rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

V přírodě

Příroda v minulosti často napomohla hudebním skladatelům k výborným nápadům. Mnoho skladeb líčí šumění lesa či bublání potůčku. Náš dnešní vztah k přírodě se ale mění. Musíme ji chránit. Je dobře, když v ní najdeme zalíbení. Přišli bychom totiž o možnost zaposlouchat se do ptačího zpěvu. I to je muzika, která stojí za poslech.
Výstupy pro žáka:
- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
- tleská rytmus, doprovází hrou na rytmické nástroje

Sluníčko hřeje

Slunce začíná pořádně hřát. Společně se vydáme do přírody i za zvířátky do zoologické zahrady. Tady zvířata sice musí žít v klecích a nemají tak dost volnosti, na druhou stranu jsou chráněni před vyhynutím.
Výstupy pro žáka:
- rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
- vytleskává krátké a dlouhé slabiky

Létání

Lidé odjakživa záviděli ptákům, že umějí létat. Sami se dokázali vznést teprve nedávno. Někdy, když se se pozorně zaposloucháme do hudby, máme pocit, jako bychom se vznášeli. Ani ptáček však nedokáže létat bez namáhavého cvičení. Je to prostě tak zařízeno, že chceme-li mít z něčeho radost, musíme do toho vložit alespoň trochu vlastního úsilí.
Výstupy pro žáka:
- pokračuje ve sluchovém pozorování a rozlišování zvuku kolem nás
- sluchem pozná, kdy melodie stoupá či klesá

Já a my

Známe hudební skladby, v nichž hraje jen jeden hráč - sólista. Ten se nemusí s nikým radit, může hrát, jak uzná za vhodné, musí jen hrát tak, aby se jeho vystoupení líbilo publiku. Na jiných skladbách se podílí hned několik hudebníků současně. Musí navzájem spolupracovat.
Výstupy pro žáka:
- určuje charakter písní - rychlá, pomalá, taneční, pochodová
- tleská rytmus, doprovází hrou na rytmické nástroje

Zvídavost

Existují hudební skladby, které třeba líčí východ slunce, řev tygra nebo noční bouři. Většina skladeb však nepopisuje nic existujícího. Nic bychom si neměli představovat, jen poslouchat, jak pěkně ta muzika zní.
Výstupy pro žáka:
- sluchem pozná, kdy melodie stoupá či klesá
- rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

Muzikanti

Muzikanti mají o trochu jednodušší život než ostatní. Kluk, který umí hrát na kytaru, je středem pozornosti ostatních spolužáků. Dívku, která hraje na housle, nechají rodiče cvičit a nemusí například umývat nádobí. Naučit se hrát na hudební nástroj dá sice dost práce, ale výsledek stojí za to.
Výstupy pro žáka:
- rozlišuje jednotlivé kvality tónu, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
- pozná tvar hudebních nástrojů a jejich zvuk

Sny

Německému skladateli Antonu Brucknerovi se jedné noci zdálo, že k němu přichází tajemná postava, zpívá mu krásnou melodii a říká: ?Antone, udělej z toho symfonii!? Když se skladatel probudil, na melodii si vzpomněl a skutečně ji použil jako hlavní myšlenku své nové symfonie.
Výstupy pro žáka:
- vytleskává krátké a dlouhé slabiky
- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

Na svatbě

Až se jednou budete vdávat a ženit, možná vám budou hrát Svatební pochod. Svatba je důstojná událost, proto má tento pochod poměrně pomalé tempo. Tím se liší třeba od vojenských pochodů. I když je také jako ony zapsán v dvoudobém taktu.
Výstupy pro žáka:
- určuje charakter písní - rychlá, pomalá, taneční, pochodová
- tleská rytmus písní, doprovází je hrou na rytmické nástroje

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?